Kontrola Městské policie Chomutov odhalila řadu závažných chyb

Chomutov - Audit městské policie v Chomutově odhalil chyby v zakázkách a odměňování. Zakázky se přidělovaly bez výběrových řízení, chyběly smlouvy i objednávky. Nadstandardní byla i výše odměn - čtyři lidé si například jen na mimořádných odměnách přišli na 12 milionů korun. Kvůli chybám už odešlo celé vedení městské policie.

„Výsledky auditu jsou pro mě šokující,“ tak shrnul zjištění kontrolorů současný první náměstek primátora Chomutova Marek Hrabáč (ANO 2011). Kontrola podle něj například odhalila případ, kdy konkrétní pracovník dostal odměnu za leden, pak za čtvrtletí – včetně ledna, pak za pololetí, i v tomto případě včetně ledna, a posléze za celý rok. Odměna za leden byla tedy vyplacena vlastně 4x. Marek Hrabáč dále uvedl, že někdo dostal mimořádnou odměnu 11x za rok, někdo pouze 4x. 

Mimořádné odměny byly vyplácené čtyřem lidem, a to po dobu pěti let. „Každé dva měsíce někteří vybraní strážníci nebo členové vedení dostávali 99 tisíc korun,“ upřesnil primátor Chomutova Daniel Černý (PRO!Chomutov). Poměr mimořádných odměn byl podle něj nastaven tak, že 80 % jich získával management a 20 % z celkové částky šlo na velký počet strážníků. „Za posledních 5 let bylo vyplaceno na odměnách kolem 12 milionů. Z toho z mého pohledu 10 milionů velmi neoprávněně. Částka kolem 2 milionů byla asi regulérně,“ dodal primátor Daniel Černý.

Zjištění auditu Městské policie Chomutov

  • Za stejnou službu a na stejné pozici měl jeden strážník částku x a druhý strážník v rámci odměn čtrnáctinásobek této částky.
  • V jednom pracovním dni v rámci standardní pracovní doby byl jeden pracovník schopen vykonávat dvě samostatně oddělené činnosti, které byly placeny samostatně. Školil pro externí firmu, od které dostával peníze, plus v té době měl výkon standardní služby jako strážník.
  • Stávalo se i to, že v pracovním týdnu stejný strážník ještě vykonával pro magistrát města takzvané exekuční pochůzky - vymáhání pohledávek. I za takovou činnost byl placen extra.
  • Audit objevil dva strážníky, kteří v době, kdy měli vyfasovanou zbraň, zároveň měli dovolenou nebo měli volno.
  • Kauza skútry – městská policie koncem roku 2014 zaplatila 300 tisíc korun na nákup 4 nových skútrů. Byly přijaty evidencí na sklad, dostaly evidenční číslo a skladovou kartu. Audit je ale fyzicky neobjevil - nenašly se. Byl prý problém s jejich homologací. Uplynulo už ale téměř 6 měsíců a skútry městská policie stále nemá.
Zdroj: náměstek primátora Marek Hrabáč (ANO 2011) - na základě zjištění auditu

Městská policie prakticky nemá čím jezdit

Podle Jiřího Vaníčka, který je dočasně pověřen vedením chomutovské městské policie, mají strážníci celkem 4 auta vybavaná majáky. Dva majáky ale nefungují. A v současné době je jedno z aut, které má maják ještě funkční, v opravě. „Takže dneska máme jedno vozidlo s majákem, jedno vozidlo bez majáku a jedno vozidlo, které není majákem vybaveno vůbec. To není dostačující,“ konstatoval Jiří Vaníček. Stav podle něj trvá už rok, možná déle. Předchozí vedení prý strážníci upozorňovali, ale jedinou odpovědí bylo, že není dost peněz.

Městská policie v Chomutově má aktuálně k dispozici jen jedno funkční auto s funkčním majákem
Zdroj: ČT24

Primátor Chomutova Daniel Černý (PRO!Chomutov) uvedl, že předchozí audit už v roce 2014 konstatoval absenci knih jízd u městské policie. K žádné nápravě pak ale podle něj nedošlo. Předešlé vedení města podle současného primátora žádné důsledky z auditu nevyvodilo.  

Primátor připomněl i další paradox - některá auta sice jsou vybavena navigací GPS, strážníci ji ale vůbec zapínali.

Audit konstatoval absenci smluv a objednávek 

Problémy byly i v zakázkách – přidělovaly se většinou známým a příbuzným. Chybí smlouvy i objednávky. U řady z nich pak chyběla i výběrová řízení. „Nebyl žádný výběr, nebyla poptávková řízení, nebylo to v souladu se směrnicí města, která jasně určuje postup při výběru v limitech do 300 tisíc, do 750 tisíc, do milionu korun,“ uvedl současný náměstek primátora Marek Hrabáč (ANO 2011). Podle něj u zakázek v podstatě záleželo na libovůli jednotlivých pracovníků ve vedení.

Radnice už z městské policie propustila tři lidi, včetně bývalého ředitele a jeho zástupce. Bývalý ředitel městské policie Petr Zálešák dnes uvedl, že kde jsou smlouvy uložené, to neví. „Ale veškerá výběrová řízení jsou uložená v databázi, bez výběrového řízení se alespoň za mě nekoupila ani propiska,“ uvedl Petr Zálešák.

Na problémy v městské policii a na komentář k výsledkům auditu bývalý primátor Chomutova Jan Mareš reagoval SMS zprávou. V ní uvedl, že je v zahraničí a že výsledky auditu nezná. „Plná kompetence, usnesením zastupitelstva, k řízení městské policie byla udělena prvnímu náměstkovi,“ uvedl dále ve zprávě Jan Mareš (ČSSD), bývalý primátor Chomutova.

Daniel Černý (PRO!Chomutov), současný primátor Chomutova konstatoval, že bývalý první náměstek nese odpovědnost, hlavně morální. Podle Daniela Černého teď jde o to posoudit i trestně-právní rovinu odpovědnosti.

Bývalého prvního náměstka primátora Jana Řeháka (ODS) se redaktorka ČT snažila kontaktovat, ale nepodařilo se jí ho sehnat. V místě bydliště nebyl, telefon nezvedal a na SMS zprávy nereagoval.

Výsledky auditu teď mají v rukou právníci, nové vedení města chce podat minimálně jedno trestní oznámení.

Městská policie potřebuje zvýšit počet strážníků

Jiří Vaníček, který je dočasně pověřen řízením Městské policie Chomutov, připustil, že z výsledků auditu nemá dobrý pocit, protože vrhá stín na celou městskou policii a na město Chomutov. Přitom řadoví strážníci, lidi v takzvaném přímém výkonu služby za popsané problémy podle něj nemůžou.

Vedením městské policie je dočasně pověřen Jiří Vaníček
Zdroj: ČT24

Podle Jiřího Vaníčka by městská policie v prvé řadě potřebovala navýšit počet strážníků. V současnosti má na celé město Chomutov jen 32 strážníků. „My jedeme na samé hranici udržení veřejného pořádku. Velice si vážím všech strážníků, kteří v těchto podmínkách plní úkoly na 100 %,“ řekl Jiří Vaníček. Současně připomněl, že od městské policie každý rok kvůli situaci a komunikaci s dřívějším vedením odcházelo několik schopných lidí. 

Pořádek v městské policii má udělat nový ředitel. Toho chce město do funkce jmenovat do konce května.

Chomutovská městská policie ročně hospodaří s rozpočtem kolem 45 milionů korun. Vedení města chce do konce roku počet strážníků navýšit zhruba o 10 lidí.

Video Audit Městské policie Chomutov
video

Audit Městské policie Chomutov