Tři úředníci z Ústí jdou před soud, neřešili přes tisíc přestupků

Tři úředníci ústeckého magistrátu se budou před soudem zpovídat ze zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zástupce Jan Řeháček je obžaloval za to, že netrestali přestupky za nezaplacené parkování. U jednoho šlo o úmyslný čin, u dalších dvou o trestný čin z nedbalosti. Neřešených přestupků bylo víc než tisíc. Všichni obžalovaní na úřadě dál pracují, podle tajemníka ctí magistrát presumpci neviny.

Státní zastupitelství už dříve uvedlo, že úředníci přestupky neprojednávali celý minulý rok. Obžalovanými jsou vedoucí odboru kontroly Jana Sokolová, vedoucí oddělení přestupků v dopravě Marcela Rosenkrancová a referent téhož oddělení Josef Mansfeld.

Obvinění se týká přestupků, které úředníci dostávají od městské policie. Viníci přestupků mají pět dní na to, aby vyřídili přestupek na služebně městské policie. Pokud to neudělají, předávají je strážníci na odbor kontroly, který je pak předává k vyřešení a případnému potrestání viníků. „Na odboru nebyly projednávány přestupky týkající se parkování na zpoplatněných parkovištích. Tyto přestupky byly sice správně oznámeny městskou policií, nicméně poté, co byly převzaty na odbor kontroly, byly v podstatě ihned založeny do bedny a ta odnesena do archivu,“ uvedl Řeháček.

Ústí žádnou škodu nezaznamenalo, žalobce postoj města překvapil

Město se k trestnímu řízení nepřipojilo s žádnou škodou ani nemajetkovou újmou. Podle tajemníka ústecké radnice Jiřího Javorčáka městu škoda nevznikla. Každý přestupek je podle něj projednáván individuálně a i jejich výsledek je různorodý. „Nelze tedy paušalizovat, že v případě neprojednání nějakého objemu přestupků vznikla městu škoda v té které výši. Město v této souvislosti tedy neeviduje žádnou škodu, respektive se nepodařilo určit nějakou částku, která by mohla být považována za škodu,“ vysvětlil.

Žalobce ale postoj města překvapil. „Jistě není možné akceptovat názor, který zastává současné vedení města, že nikdo nebyl poškozený. Pak je potřeba si položit otázku, na co máme městskou policii, na co máme placené parkoviště,“ poznamenal.