Liberec řeší ekologickou havárii

Liberec – Nepoužívaná skládka komunálního odpadu v Růžodole začala prosakovat. V 70. letech bylo řečiště zavezeno odpadem, který byl navíc nedostatečně slisován. Skládka prohnívá a protékající voda kontaminuje potok, do kterého se dostávají jedovaté látky. Škodliviny těsně překračují hranici povolenou předpisy.

Pro odborníky je skládka v korytě potoka naprosto nepochopitelná. 700 tisíc tun komunálního i průmyslového odpadu je uloženo ve dvacetimetrové vrstvě. Voda, která vytéká ze skládky, je kontaminovaná hliníkem, borem a dalšími chemikáliemi. „Obecně hliník a bor rozpuštěný ve vodě, která není používaná jako pitná, nepředstavují hrozbu akutního poškození zdraví,“ myslí si mluvčí Krajské hygienické stanice Liberec Zuzana Balašová.

Mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer potvrdil, že byl zjištěn havarijní stav některých částí. „Bylo rozhodnuto, že se vybuduje další odvodňovací zařízení tak, aby se nezvyšovalo množství čpavkového dusíku a železa,“ dodal Langer. Skládka nefunguje už 15 let. Za tu dobu se ale místy propadla až o pět metrů.

„Navršíme další těsnící hmotu, čímž zabráníme vyluhování škodlivin do potoka,“ upřesnil náměstek primátora Liberce Milan Šír (ČSSD). Mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek doufá, že nezbytně nutná doba potřebná pro realizaci opatření ke snížení vypouštěného znečistění bude trvat nejdéle do 30. června 2009.

Kontaminovaná voda se Lužickou Nisou dostává až do sousedního Německa. Na urychleném řešení proto trvá i německá strana. Radnice chce požádat o peníze Evropské fondy. Nejvíce propadlá místa by měla být zavezena a utěsněna ještě letos. Náprava škod bude stát 70 milionů Kč.