Občané Stodůlek vyhráli při se stavebním úřadem

Praha - Obyvatelé pražských Stodůlek uspěli u Ministerstva pro místní rozvoj ČR se svou stížností proti stavbě bytových domů. Občanské sdružení napadlo stavební úřad z podjatosti. Investorovi totiž povolil navýšení koeficientu zastavěnosti a porušil tak územní plán. Ministerstvo potvrdilo, že stavební úřad postupoval protiprávně.

Na stavební povolení k bytovým domům ve Stodůlkách se v průběhu stavby nabalilo několik změn, které investorovi podle občanského sdružení vynesly několik desítek milionů korun navíc při prodeji bytů. Stavební úřad například povolil překročit limit zastavěnosti. Domy se tím pádem zvětšily o několik stovek  čtverečních metrů. „Stavebník přistavěl další části toho objektu, stavební odbor jim vyšel vstříc a my jsme se proti tomu způsobu navýšení dovolali,“ popisuje situaci Petr Kučera, zástupce Občanského sdružení Motolský ordovik. „Rozhodnutí stavebního úřadu o změnách stavby se zrušují a věc se vrací stavebnímu úřadu,“ říká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jana Kozlíková. „Stavebnímu úřadu nezbývá v tuto chvíli, než zahájit řízení o odstranění stavby. A to nebude tak jednoduché. Bude se muset prokázat, zda stavba je či není v rozporu s veřejným zájmem,“ tvrdí mluvčí Městské části Praha 13 Samuel Truschka. 

Investor připouští, že rozhodnutí ministerstva  způsobí minimálně zpoždění kolaudace. „Ministerstvo vyslovilo právní názor, že stavebník má nárok na legalizaci vzniklého stavu,“ domnívá se právní zástupce DG Development Jiří Vaněk. 

To, že stavební úřad ve snaze vyhovět investorovi zachází na hranu zákona, je podle nezávislých právníků v Česku velmi časté. „Developer spoléhá na to, že pokud je stavba ve vysoké fázi rozestavěnosti, tak ji nikdo nepřikáže odstranit, protože by to byl velký zásah, do kterého stavební úřady většinou nemají odvahu,“ dodává k případu nezávislá právnička Naďa Priečinská.  

Radnice Prahy 13 vedoucího stavební úřadu neodvolá z funkce, ale finančně ho potrestá. Tajemnice zároveň nařídila prozkoumat předešlá rozhodnutí stavebního odboru.