Životu nebezpečná silnice u Třeště

Jižní Morava - Jako životu nebezpečnou označují policisté silnici třetí třídy, která vede obcí Růžená na Jihlavsku. Je úzká a stromy stojí přímo na silnici. Navíc je silničáři při nedávné opravě povrchu zalili do asfaltu. Měli za úkol udělat v Růžené nový asfalt. Kvůli tomu měli pokácet i alej stromů u silnice, ale inspektoři životního prostředí jim kácení na upozornění místních občanů zakázali a tohle je výsledek – 12 stromů zalitých asfaltem přímo v silnici.

Milan Plašil ze Správy a údržby silnic kraje Vysočina zmínil fakt, že se silnice musela udělat. V případě, že někdo povolí kácení stromů, bude situace přehodnocena. Ředitel České inspekce životního prostředí Vítězslav Novák však kácení zakázal, s tím že příslušné orgány ochrany přírody – město Třešť a obec Růžená, nepostupovaly v souladu se zákonem. Nakonec se k problému vyjádřil následovně: „Požádáme odbornou agenturu ochrany přírody o vydání znaleckého nebo odborného posudku a na základě toho bude ve věci rozhodnuto.”

Informační cedule na začátku obce sice vítá řidiče a přeje šťastnou cestu, ovšem opak je pravdou – silnice je úzká a pro řidiče nebezpečná. Jinak než kličkovat mezi stromy se tam jezdit nedá. Snad jen cyklisté a bruslaři mají radost z nového asfaltu. Nová silnice v Růžené je podle policistů velmi nebezpečná a proto chtějí, aby správce komunikace co nejdříve sjednal nápravu. Starosta, který za silnici v obci zodpovídá, nebral celý den telefon.