Františkánská zahrada zůstane Praze 1, mniši stáhli odvolání

Praha - Františkánská zahrada v centru hlavního města zůstane nadále ve vlastnictví radnice Prahy 1. Provincie bratří františkánů, která se parku soudně domáhala, dnes vzala zpět odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního soudu. Ten nárok církevního řádu na pozemek neuznal a jeho verdikt tak nabyl právní moci.

Podle právního zástupce první městské části Ivana Chytila byl spor zbytečný. „Radnice se o zahradu vždy dobře starala a nebylo potřeba podávat žalobu na určení vlastnictví,“ řekl. Advokát doufá, že radnice bude nyní moci v parku rozšířit dětské hřiště, jehož stavba byla kvůli soudnímu jednání zastavena. „Žalobce se po zvážení všech okolností rozhodl udělat vstřícné gesto,“ uvedl právník františkánů.

Podle zvláštního restitučního zákona z roku 1990 dostali mniši zpět svůj klášter na Novém Městě, veřejně přístupnou zahradu však ne. Obvodní soud pro Prahu 1, u kterého se případ doposud projednával, ponechal zahradu ve vlastnictví městské části. Spor podle něj nelze vyřešit v civilním řízení, neboť restituční zákon stojí nad občanským zákoníkem.

Františkáni o restituci parku původně nepožádali. S městskou částí se domluvili na tom, že radnice Františkánskou zahradu obnoví a bude se o ni starat. Žalobu podali až poté, co Praha 1 začala uvažovat o rozšíření dětského hřiště v blízkosti kláštera. V žalobě mniši uváděli, že jejich vlastnické právo na pozemek nikdy nezaniklo.

Zahrada je oblíbeným místem pro odpočinek 

Františkánská zahrada je oblíbeným odpočinkovým místem Pražanů i turistů.Veřejnosti byla zpřístupněna po vyhnání františkánů komunisty v roce 1950. Od té doby je používána jako spojnice mezi Václavským a Jungmannovým náměstím. V letech 1989 - 1992 byla zrekonstruována. Pozemek má hodnotu kolem 75 až 80 milionů korun.

Františkánská zahrada
Františkánská zahrada