Nebezpečná skládka ohrožuje Kopřivnici

Ostrava - 34 tisíc tun nebezpečných látek stále zamořuje půdu v Kopřivnici na Novojičínsku. Tamní skládka ohrožuje zdraví lidí už od šedesátých let. Městu se od roku 1991, kdy začal platit nový zákon o odpadech, nepodařilo sehnat potřebných 60 milionů na sanaci skládky.

Vrtné sondy ukazují, co všechno se skrývá v půdě jenom pár metrů od míst, kde žijí lidé. Ropné látky, neutralizační kaly, nikl, chrom, olovo. Pokud by se tyto látky dostaly do podzemních vod, vážně by ohrozily zdraví lidí. Podle Petra Černocha, referenta pro vodní hospodářství městského úřadu Kopřivnice, se nacházejí v hloubce 2,2 až 3,3 metrů. Neutralizační kaly a další odpady ale v některých místech sahají až do hloubky 5 metrů a není vyloučené, že už pronikly i mnohem hlouběji. Černoch k tomu poznamenává: „Naším zájmem je využít toto území pro výstavbu rodinných domků, což se absolutně neslučuje se skládkou nebezpečných odpadů, kterých tady je asi 34 tisíce tun.”

Nebezpečné odpady na skládku v šedesátých a sedmdesátých letech údajně navezla kopřivnická státní automobilka Tatra. Ta se ale brání s tím, že nebyli jediní. Místostarosta Kopřivnice Zdeněk Krajčír (ČSSD) soudí: „Hájí se tím, že v té době mohl na místo vyvážet nebezpečné odpady kdokoliv jiný, ale myslíme si, že to byla zcela jistě Tatra.” Dušan Benža, mediální zástupce Tatry Kopřivnice, nařčení odmítá: „Likvidace skládky, která leží mimo areál Tatry a kterou dlouhodobě využívala řada podniků z okolí, není a nemůže být primárně úkolem Tatry, ale města Kopřivnice.”

Krajčíř však dodává, že město takový objem finančních prostředků nemá. Kopřivnice se proto obrátila na stát. Ministři jí peníze opakovaně přislíbili, ale nakonec vláda na základě posudku úřadu na ochranu hospodářské soutěže dotacím zelenou nedala. „Šlo především o to, že by se jednalo o nepovolenou veřejnou podporu soukromým osobám, ty totiž vlastní asi dvě třetiny plochy této skládky,” komentuje rozhodnutí Ondřej Jakob, tiskový mluvčí ministerstva financí. Jedinou šanci, jak získat finance na likvidaci skládky, teď úředníci vidí v žádosti o dotaci z evropských fondů. Peníze by ale podle jejich odhadů mohla mít Kopřivnice nejdříve za dva roky.