Loď Hermes je připravena přijmout první bezdomovce

Praha - U pražského vltavského nábřeží pod Štefánikovým mostem už zase kotví loď Hermes. I letos nabízí během chladného počasí přespání bezdomovcům. Poprvé je přivítala na své palubě již v roce 2006 v rámci projektu pražského magistrátu, který se snaží takto postiženým lidem pomoci. Podle radního Jiřího Janečka nabízí celkem 240 míst pro přespání. Zároveň upřesňuje,že jim magistrát nechce jen dávat polévku, ale začlenit je zpátky do společnosti prostřednictvím různých tréninkových programů. K plánům patří třeba i zřízení speciálního týmu městské policie, který by se zabýval jen bezdomovci.

Přes léto prošla loď zevrubnými úpravami. Opravily se hlavně toalety a koupelny. Sprchy jsou na žeton, který bezdomovci obdrží při vstupu na loď. Dostanou zde také teplý čaj a základní hygienické potřeby. Jídlo si musejí bezdomovci přinést své. Za přespání zaplatí 20 korun za noc. Pro přijetí na loď platí velmi přísné podmínky. Bezdomovci nesmějí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Na loď mohou přijít každý den v přesně vymezenou dobu a to v v rozmezí 19:30 - 20:30, opustit jí musejí druhý den nejpozději v 6:30. V současné době čeká na přijetí dvacet klientů. Loď zatím vzhledem ke stavu počasí úplně otevřená není, ale v případě velmi nízkých teplot bude využita celá její kapacita.