Jáchymov plánuje revitalizaci historického centra

Jáchymov - Podkrušnohorský Jáchymov má zanedbané historické centrum. Při privatizaci v 90. letech se domy prodávaly bez podmínek a záruk v podstatě komukoli a některé skončily u bank jako zástavy za nesplacené úvěry. Současné vedení města proto pozvalo majitele na seminář, kde jim památkáři radili, jak domy opravovat. Výsledkem však bylo, že přišli většinou jen ti majitelé, kteří mají domy v pořádku.

Jáchymovským paradoxem nazývají mnozí kontrast mezi upravenou lázeňskou částí města a zanedbaným historickým centrem. Každý z těch domů přitom mohl podobně jako v Českém Krumlově, Lokti nebo v Kutné Hoře vydělávat na turismu. Většina majitelů je však v centru nakupovala s jiným záměrem. „Účelem těch nákupů ve většině případů nebylo nemovitosti využít pro bydlení nebo podnikání, ale byl to čistě spekulativní zájem,“ říká místostarosta Jáchymova Petr Bohdálek. „Základem unikátnosti bylo nesmírné bohatství Jáchymova v 1. polovině 16. století,“ dodává vědecká pracovnice Fakulty architektury ČVUT Milena Hauserová.

Jáchymovská radnice nyní připravila projekt revitalizace náměstí za desítky milionů korun. Aby nemělo žalostnou kulisu, chce přimět majitele domů k opravám. Na setkání je informovali úředníci kraje a památkáři o možných dotacích. „Vlastník může žádat z Programu regenerace městské památkové zóny. Pokud objekt není zapsán jako kulturní památka, tak jsou nejvhodnější dotační titulky krajského úřadu,“ vysvětluje Romana Riegerová z Národního památkového ústavu v Lokti.

Radnice počítá i s tím, že nabídne odkoupení tam, kde majitele nepřesvědčí o opravách. „Úvahy o případném odkoupení se týkají pouze nejcennějších domů,“ podotýká místostarosta Bohdálek.

Domy, které nikdo neudržoval, se tu demolovaly v několika vlnách. Naposled v padesátých a osmdesátých letech. Pokud se poměrně rychle něco nestane, bude v Jáchymově nutná další vlna demolicí.

/*json*/{"map":{"lat":50.358049,"lng":12.938482,"zoom":7,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.358049,"lng":12.938482,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/