Mapa cenných lokalit pomůže investorům

Hradec Králové - Ochránci přírody na východě Čech vytvářejí mapu cenných lokalit. Chtějí tím předejít střetům s obecními úřady a investory. Ti kolikrát z pouhé neznalosti svou činností ohrožují vzácné rostliny i zvířata. Zájem o tuto mapu již projevila řada obcí, v jejichž katastrech se příslušné lokality vyskytují. Usnadňuje jim to mimo jiné přípravu rozvojových plánů obcí. Důležitou informací jsou tyto mapy také pro investory, kteří se tak vyhnou případným postihům za poškozování životního prostředí.    

Jednou z nejhezčích českých orchidejí je vstavač osmahlý. V minulosti ho lidé mohli na východě Čech vidět na minimálně dvou stech místech. Dnes ochranáři vědí pouze o třech stanovištích. A jak říkají, řadu lokalit zlikvidoval svojí činností člověk většinou z pouhé neznalosti. „Ani Státní ochrana přírody nemá dostatek informací, a proto vlastně ani nemůže dostatečně účinně chránit příslušné lokality,“ říká David Číp z Českého svazu ochránců přírody. „Často za námi chodí investoři a ptají se, zda v těch a těch lokalitách je nějaký výskyt živočichů či rostlin. Takže určitá databáze by byla přínosem pro naši práci,“ přidává svou zkušenost Petr Filipec z Městského úřadu v Jaroměři.   

Vznik mapy ochranářům zabere stovky hodin. Sběr dat je vůbec nejnáročnější fází projektu. Údaje dobrovolníci sbírají o rostlinách i živočiších. „Teď jsme na jižním okraji Hradce Králové. Tato lokalita bude určitě zaznamenána do mapy, protože je významným zbytkem lužních lesů v okolí Hradce Králové a díky tomu by se mohlo zachránit více jak dvacet pět druhů chráněných živočichů, které zde žijí,“ vysvětluje entomolog Tomáš Kopecký.  

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

Pokud se projekt v Královéhradeckém kraji osvědčí, ochranáři ho rozšíří na celou Českou republiku. „Samozřejmě je to velice užitečná věc, že se takový materiál připravuje. Ale to investora nezbavuje povinnosti například zadávat biologické průzkumy a podobně,“ připomíná Bohuslav Mocek z přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech. 

Ochranáři předpokládají, že mapování významným přírodních lokalit královéhradeckého kraje potrvá nejméně pět let.