Úhyn ryb ve vírské přehradě nemá viníka

Bystřice nad Pernštejnem - Za úhyn většiny ryb ve vodní nádrži Vír na Vysočině úřady nebudou udělovat pokuty. Rozhodlo se tak včera večer na jednání všech zúčastněných stran. Není totiž možné zjistit přímo viníka nehody. Voda sice byla upouštěna rychle, rybáři však byli včas informováni. Pokud však dojde k dohodě všech zúčastněných stran sporu, mohli by rybáři získat alespoň nějaké odškodné.

Podle inspektorů z odboru životního prostředí radnice v Bystřici nad Pernštejnem snad jedinou chybu udělala společnost EON, když včas nenahlásila, že musí z technologických důvodů odstavit z provozu turbínu vodní elektrárny. Zákonem stanovené minimální průtoky vody nicméně nebyly porušeny, a proto inspektoři za úhyn tisíců ryb nemají koho stíhat.

Navíc byli rybáři podle Povodí Moravy včas informováni: „Veškerá manipulace a ohlašovací povinnost při mimořádné manipulaci na vodním díle Vír II byla podle platného manipulačního řádu a všechny dotčené subjekty byly v dostatečném předstihu uvědoměny.“ Povodí také upozornilo, že vírská vyrovnávací vodní nádrž není určená k chovu ryb.

Video reportáž Radovana Daňka
video

reportáž Radovana Daňka

Vyrovnávací vodní nádrž prochází opravami a kvůli zachování bezpečnosti pracovníků musela být asi na 4 hodiny zastavena i vodní elektrárna, což způsobilo další pokles hladiny a následný úhyn ryb i na řece Svratce. Inspektoři se navíc domnívají, že nedošlo k tak vážné újmě na životním prostředí, jak se původně zdálo a čekají ještě na seriozní vyčíslení škod. Vzhledem k tomu, že ryb uhynuly tisíce, je možné, že se nakonec všechny strany dohodnou na nějaké formě kompenzace.