Diskriminace manželů-seniorů

Plzeň - Celý život strávili spolu a na jeho sklonku mají být jeden bez druhého. I tak může skončit vinou špatného sociálního systému osud mnoha seniorských dvojic. Rozpočty domovů důchodců jsou napjaté a v mnoha případech se tak nemusí podařit umístit do stejného zařízení manžele. A to ani přesto, že společně strávili přes šedesát let.

Eva Jiříkovicová z Plzně chtěla umístit oba svoje pětaosmdesátileté rodiče do domova pro seniory, protože péče o ně je už velmi obtížná. Nepochodila. Její matka je nemocná a o sebe se nepostará, ale otec je relativně zdráv. Přesto musí žít odděleně. „Kdo nesplňuje druhý stupeň závislosti, nemá šanci být v domově důchodců umístěn,“ uvádí Eva Jiříkovicová, dcera manželů Mašatových. 

Manželé mají za měsíc termín šedesáti let od svatby, ale společně výročí neoslaví. „Konkrétně se mi nelíbí, jak to u nás funguje. Lidé, kteří jsou spolu šedesát let a platí řádně daně, nemají šanci dožít zbytek života spolu,“ zlobí se paní Jiříkovicová. „Podle mě je to diskriminace,“ dodává Stanislav Mašata. 

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Odborníci přiznávají, že v některých případech, jako je tento, mohou vypadat pravidla pro manžele seniory diskriminačně. „Zákon č. 108 o sociálních službách na jedné straně definuje pomoc a na druhé straně definuje peníze, které do systému jdou,“ říká ředitel Městského ústavu sociálních služeb v Plzni Vladimír Chuchler.

Rozpočet na sociální pomoc je omezený, a tak musí pravidla zákon přesně definovat. Jinak by toho začali lidé okamžitě zneužívat. „Každý, kdo by řešil bytovou situaci, a bylo by napsáno, že je to bez příspěvku na péči, tak by měl právo být v domově pro seniory,“ upozorňuje Vladimír Chuchler.  

Jediným řešením problémů Mašatových by bylo umístění v soukromém penzionu pro seniory. To by ale bylo mnohem dražší a rodina si to nemůže dovolit. I když si manželé podali společnou přihlášku do všech domovů důchodců v Plzni, nikde jejich přání nevyhověli.