Tuškovská alej na Klatovsku projde regenerací

Kašperské Hory – Správa a údržba silnic Klatovy plánuje pokácet 90 dospělých stromů podél kilometrové cesty mezi Kašperskými Horami a Tuškovem na Klatovsku. Odstranění více než třetiny listnáčů vysvětluje nutnou údržbou ve prospěch zdraví stromů. Občané i ekologická sdružení proti kácení protestují, podle nich regenerace povede pouze k zániku historického stromořadí.

Tuškovskou alej tvoří 260 vzrostlých stromů, převážně javorů. Jejich stáří se dá odhadovat na 200 let. Samotná cesta, podél které jsou hustě vysázeny, je ale ještě starší a její historie sahá až do doby 13. století. Devadesátka stromů podél historické cesty by podle plánů klatovských silničářů měla být do poloviny dubna pokácena. Údajně projdou regeneračním nebo bezpečnostním řezem v rámci projektu podporovaným z Evropské unie s rozpočtem 20 milionů korun.

S regenerací mnoho občanů Kašperských Hor nesouhlasí, obávají se totiž, že zásahy do stromořadí Tuškovskou alej v podstatě zničí. Lidé se opírají o postoj občanského sdružení Přátelé Šumavy, které je přesvědčeno, že není nutné vykácet všech 90 stromů. „Ve svém sdružení máme dendrologa, který celou alej obešel. Ten si myslí, že z devadesáti stromů je možné až padesát procent stromů zachránit,“ tvrdí František Hail.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka

Ředitel klatovské správy a údržby silnic Jiří Velíšek celou akci obhajuje. Podle něj je nutné celou alej prosvětlit. Stromy rostoucí vedle sebe se prý svými korunami navzájem poškozují. „Nedochází k likvidaci aleje, ale k ošetření aleje,“ zdůraznil Jiří Velíšek.

Souhlas s kácením nakonec musí dát odbor životního prostředí v Kašperských Horách, přičemž jeho rozhodnutí závisí na znění dvou posudků. Jednak se bude řešit, jaký dopad budou mít změny na krajinný ráz, jednak se musel vyjádřit památkový úřad. Památkáři již rekonstrukci aleje povolili, mají však jednu důležitou podmínku. Místo pokácených listnáčů se musí vysázet stromy náhradní. Tato výsadba ale zatím není plánována.