Chebská integrovaná škola nabídne studentům stipendia

Karlovy Vary - Integrovaná střední škola (ISŠ) Cheb zahájí od nového školního roku stipendijní program, od něhož si slibuje zesílení motivace studentů k dobrým výsledkům, ale také podporu zájmu o obory, jejichž absolventů je nedostatek, ale přitom je o jejich studium malý zájem. Stipendium na střední škole zkouší ISŠ v Chebu jako první v kraji.

Škola nabízí žákům od 300 do 800 korun měsíčně, pokud splní podmínky stipendia. Ředitel školy Miroslav Liška uvedl, že stipendium mohou dostat studenti všech oborů, maturitních i nematuritních. „Jen u oborů, které chceme více podpořit, jsou podmínky (stipendia) mírnější,“ dodal. Z maturitních oborů chce škola podpořit tři, mechanik - elektronik, stavebnictví - pozemní stavitelství a uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. Pokud bude mít student průměr známek do dvou, získá v prvním ročníku 300 korun měsíčně, v dalších ročnících vždy o stokorunu více.

Z učňovských oborů škola zvýhodní tříleté obory řezník, pekař, zedník, instalatér, strojírenské práce a stavební výroba. „Jestli žák bude mít jedničku z praktických oborů, bude mít nárok už v prvním ročníku na 400 korun, když bude mít dvojku, tak 300 korun,“ upřesnil krajský radní Vratislav Emler (Nez). Například u strojírenských oborů může student v posledním ročníku dostat až 800 korun. „V první fázi to budou čistě finanční prostředky školské, ale očekáváme, že se k nám přidají zaměstnavatelé a stipendijní řád podpoří,“ podotkl Emler.

Video Reportáž Zdeňka Soukupa
video

Reportáž Zdeňka Soukupa

V některých oborech mohou studenti anebo učni dostat i víc, než kolik slibuje obecný stipendijní řád. Například zámečník ve třetím ročníku si může přijít až na 800 korun za měsíc. Preferované, respektive žádané obory vybírá škola po dohodě s úřadem práce a s hospodářskou komorou. A to na základě poptávky ze strany zaměstnavatelů. V prvním roce počítá škola s vyplacením maximálně 150 tisíc korun. Stipendia se budou vyplácet vždy na základě výsledků předchozího pololetí. Studenti ale zároveň nesmí porušovat řád školy. Důvodem k odebrání stipendia pak bude například třídní důtka nebo hrubé porušení školního řádu, jako je kouření ve škole.