Patron Brdy Fabián má svou cyklostezku

Příbramsko - Svazek obcí podbrdského regionu otevřel na Příbramsku novou 28kilometrovou naučnou stezku. Fabiánova naučná stezka - pojmenovaná po patronovi Brd - vede od Vysoké u Příbrami až po obec Křešín. Jednotlivá zastavení upozorňují na památky, historii hornictví a přírodu dvanácti obcí. Podle starostů jde o první důležitý krok k rozvoji turistického ruchu, který tu dosud stagnoval.

Asi nejznámějším místem na trase je hornické muzeum v Příbrami. Málokdo už ale ví, že jen o pár kilometrů dál v Bohutíně uvidí třeba důl Řimbaba z roku 1843, kde se těžil galenit a stříbro. 

„O nás je známo v podstatě akorát to, že se má rušit vojenský újezd Brdy nebo naopak, že tady měl být radar, ale málokdo o našich obcích něco ví,“ posteskl si místostarosta Bohutína Martin Matuna. 


I obec Podlesí je historicky spojená s hornictvím, její dominantu ale tvoří malebné kapličky. Ve Vysoké u Příbrami si zase na své přijdou milovníci hudby v památníku Antonína Dvořáka. Naučná stezka, určená pro pěší a cyklisty, využívá místních malých silnic, polních cest i cyklostezky. „V naší obci je v podstatě jediná, poslední památka, kostel Nejsvětější Trojice,“ připomněl Milan Smíšek, starosta obce Trhové Dušníky. 

O dotaci ze Středočeského kraje žádaly obce podbrdského regionu marně. A tak potřebných 300 tisíc korun na naučnou stezku padlo z jejich úspor. Pokud se podaří sehnat další peníze, turisté se dočkají i brožur a malých plánků. 

/*json*/{"map":{"lat":49.663895,"lng":13.763844,"zoom":11,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.663895,"lng":13.763844,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/