S Dvořákem a Beethovenem oslavovat i oslovovat

Plzeň – Zaposlouchat se do kantáty Te Deum českého velikána Antonína Dvořáka vedle Mše C-dur Ludwiga van Beethovena se nenaskýtá každý den. V Plzni dokonce ani jedna ze skladeb nezněla po celá desetiletí. Teď ale město rozezvučí tóny obou kusů. Výjimečnou událost nejen pro ctitele „vysoké kultury“ se rozhodl uspořádat regenschori sboru od svatého Jana Nepomuckého Antonín Švehla, který k realizaci přizval Collegium Strahoviense pod taktovkou dirigenta Vladimíra Roubala. Při koncertě v pondělí 17. října úderem sedmé hodiny večerní tak spojí své hlasy za doprovodu početného orchestru téměř stovka zpěváků, k nimž se přidají i některá pěvecká esa z řad českých sólistů. A co že stojí za tak velkolepou slavností, která přítomné na chvíli odnese do sfér hudební harmonie? Jde vlastně o pomyslnou narozeninovou party - je tomu totiž sto let, co byl posvěcen chrám sv. Jana Nepomuckého, jedna z historických i duchovních dominat města Plzně, kde právě schola Antonína Švehly už roky působí.

"Jedno z vrcholných děl Antonína Dvořáka Te Deum začíná slovy ´Te Deum Laudamus - Bože, Tebe chválíme, Tebe, Pane, velebíme,´ a zároveň je velmi efektní. Proto se přímo nabízelo zařazení této skladby do koncertu,„ zamýšlí se nad výběrem skladeb otec koncertní myšlenky Antonín Švehla a dodává: “Beethovenova mše C – dur je zase dílo, které je Plzeňanům poměrně neznámé, nebývá tu uváděné. Chceme se lidem pokusit přiblížit vše, co do této mše Beethoven vložil, tedy promyšlenost, lyričnost, vroucí prosby i nádherná sóla střídaná mohutnými sbory."

Obě uváděná díla v sobě nesou rozsáhlé sólové pasáže, k jejich provedení přijali pozvání sólisté špičkových kvalit. „Slyšet sopranistku Národního divadla Marii Fajtovou, barytonistu Romana Janála, altistku Ilonu Šatylovovou, tenoristu Vladimíra Doležala či basistu Jana Vernera v rozsáhlých a náročných partech za návštěvu tohoto koncertu, doufám, opravdu stojí,“ zve na nevšední zážitek první muž Scholy od redemptoristů. Aby laskomin ze světa vážné hudby nebylo málo, dlužno zdůraznit, že za varhany se posadí česká legenda chrámového instrumentu Otto Novák.

0Vladimír Roubal působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Kromě České republiky vystupuje v dalších evropských zemích, USA a Japonsku. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro tehdejší první dámu USA Lauru Bushovou během oficiální návštěvy prezidenta George Bushe.

0Marie Fajtová je sólistkou opery Národního divadla v Praze, kde v současnosti ztvárňuje mnoho hlavních rolí. Pravidelně sklízí úspěchy na zahraničních scénách.

Roman Janál je sólistou Státní opery v Praze a stálým hostem opery Národního divadla. Pravidelně spolupracuje s předními orchestry, s nimiž vystupoval po Evropě, Asii a Austrálii.0


Program připravila Schola u redemptoristů společně se sborem Collegium Strahoviense, který vede dirigent Vladimír Roubal a ten také celou hudební slavnost povede s dirigentskou hůlkou. Instrumentální doprovod vezmou do svých rukou členové orchestru Divadla J.K.Tyla v Plzni a Plzeňské filharmonie spolu s dalšími instrumentalisty, kteří spolupracují se strahovským souborem.

Zpěv
Zpěv

Vokálně instrumentální skladbu Te Deum složil Antonín Dvořák v roce 1982 pro sopránové a barytonové sólo, sbor a orchestr k příležitosti 400. výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Skládá se ze čtyř částí - Allegro moderato, maestoso; Lento maestoso; Vivace a Lento. Ludwig van Beethoven napsal dvě mše, známou Missu Solemnis D-dur a druhou je právě Mše C-dur, kterou zkomponoval v roce 1807.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jana Nepomuckého