Zplodiny z pálení kalů se do limitů vejdou díky výjimce

Čížkovice (Litoměřicko) – Výsledek zkušebního spalování kalů dovezených z ostravských ropných lagun v severočeské cementárně Lafarge nejsou příliš přesvědčivé. Koncentrace škodlivin ve spalinách sice nepřekračují imisní limity, podle odpůrců spalování je to ale pouze proto, že krajský úřad pro cementárnu vyhlásil výjimku ze zákona. Díky ní jsou limity pro vypouštění škodlivin nižší než u jiných cementáren.

Přesné výsledky měření vedení cementárny Lafarge zatím nezveřejnilo, přesto oznámilo, že všechny emise splňují zdravotní limity. Oxidy dusíku odpovídají zhruba 70 procentům limitů, oxidy síry zhruba 55 procentům a organické sloučeniny asi 40 procentům. „Jsme rádi, že se ukázalo, že emise limity splňují,“ řekl ředitel továrny Ivan Mareš.

Podle odpůrců spalování jsou ale výsledky špatné. Protože emisní limity pro Čížkovice uměle navýšil krajský úřad, výsledky naznačují nebezpečí. Podle ředitele Mareše tomu tak není, mírnější normy má Lafarge proto, že používá vstupní suroviny, ve kterých je více organických zbytků než v klasickém pevném vápenci. „Navýšení je možné, pokud k emisím nedochází z důvodu spalovacího procesu. A naše emise nejsou výsledkem spalovacího procesu,“ prohlásil Mareš. Cementárna je tak připravena k dlouhodobému spalování kalů. Vedení firmy rozhodlo, že je do paliva začne přimíchávat na přelomu února a března.

Video Reportáž Petry Tachecí
video

Reportáž Petry Tachecí

Proti spalování 110 tisíc tun kalů přivezených z Ostravy se zvedla vlna nevole zejména v Litoměřicích, na které spaliny z nedalekých Čížkovic často míří. Cementárna proto pozdržela začátek spalování a nejprve provedla zkušební měření. Protesty proti kalům se vyskytly také v Litvínově, na jehož skládce vytěžený odpad z ropných lagun čeká, než bude potřeba v Čížkovicích. Podle Libora Piskláka, který protesty proti skladování kalů v Litvínově organizoval, už společnost Geosan svezla na místo celý očekávaný objem.