Ústí zřejmě porušilo zákon o veřejných zakázkách

Ústí nad Labem - Členové sdružení Stop tunelům podali trestní oznámení kvůli ústeckému územnímu plánu. Mají podezření, že město porušilo zákon o veřejných zakázkách a vznikla mu škoda kolem tří milionů korun. Informoval o tom mluvčí iniciativy Jan Kvapil. Podle něj mají pro nezákonnost výběrového řízení na pořízení dokumentace pro územní plán i důkazy, které zveřejnili na svém webu.

"První indicie jsme získali ze zápisů z Rady města a dle zákona o svobodném přístupu k
informacím jsme si z ministerstva pro místní rozvoj vyžádali další doklady. Z těch potom vyplynulo, že město porušilo zákon o veřejných zakázkách," uvedl Kvapil. Trestní oznámení na neznámého pachatele podali v pondělí na ústecké okresní státní zastupitelství. Kvůli pochybení při výběrovém řízení navíc podle Kvapila ministerstvo odmítlo městu poskytnout na nový územní plán třímilionovou dotaci.

Podle zveřejněných dokumentů úředníci ministerstva pro místní rozvoj kvůli této veřejné zakázce město kontrolovali už v lednu 2010. V srpnu loňského roku ministerstvo vypořádávalo námitky města proti výsledkům kontroly, ve sdružením zveřejněném protokolu ministerstvo městu vytklo postup hodnotící komise. Podle protokolu město například upravilo obchodní podmínky pro veřejnou zakázku až po obdržení nabídek. Původně stanovilo, že výše smluvní pokuty bude při výběru vítěze veřejné zakázky mít třicetiprocentní váhu, pak na ní bralo menší zřetel. „Proto byl tento projekt vyřazen a nebyl doporučen k financování z integrovaného operačního programu,“ uvedl Marek Ženkl z ministerstva pro místní rozvoj.

Město prý nedodrželo stanovený postup

„Uchazeči měli být z komisí vyřazeni při posuzování nabídek a jejich nabídky neměly být hodnoceny. Nedodržení stanoveného postupu mělo vliv na stanovení nejvýhodnější nabídky,“ píše se v protokolu. Vybraná firma sdružení Arcadius Casua si stanovila, že výše smluvní pokuty může být pouze do patnácti procent celkové ceny. Ministerstvo vytýká městu i další pochybení. 

Video Reportáž Petry Tachecí
video

Reportáž Petry Tachecí

Vybranou firmou zpracovaný územní plán zastupitelé schválili 15. prosince loňského roku, pro hlasovalo 22 zastupitelů, nikdo nebyl proti a osm se jich zdrželo. Občané přítomní jednání návrhu vytýkali procesní nedostatky, nedostatečnou veřejnou debatu, chybějící reakce na připomínky a mezi jinými i cenu za pořízení plánu. Město za něj zaplatilo 30 milionů korun. Iniciativa Stop tunelům předložila zastupitelům seznam dvanácti měst velikostí podobných Ústí nad Labem, které pořídily územní plán často za polovinu a méně. 

Sociální demokracie tehdy prosadila, že tehdejší náměstek primátora Jan Řeřicha (ODS) musí ihned začít pracovat na nové dopravní koncepci územního plánu. Hotova by měla být do 30. června 2013, Řeřichu ale zastupitelé v polovině března odvolali. Vedení města na žádost ČT zaslalo jen stručné prohlášení, že vše bylo v souladu se zákonem. Odvolaný náměstek sice chyby připouští, byly prý ovšem jen formální: „Pokud by to pochybení bylo tak závažné, tak si myslím, že by ministerstvo dalo pokyn ke zrušení toho výběrového řízení,“ uvedl Řeřicha.