Přes městskou firmu dostal zakázku soukromník, radnice zaplatí 100 tisíc

Brno/Ledeč nad Sázavou – Za chyby při zadávání veřejné zakázky na nakládání s komunálním odpadem zaplatí Ledeč nad Sázavou 100 tisíc korun, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Městem vlastněná firma, která zakázku získala, ji podle předsedy úřadu Petra Rafaje neoprávněně rozdělila do čtyř smluv, které uzavřela bez odpovídajícího zadávacího řízení se soukromými firmami. Město se podle starosty Petra Vaňka proti rozhodnutí nebude odvolávat.

Zadání zakázky měla na starost společnost TS Ledeč nad Sázavou stoprocentně vlastněná městem. Uzavřela v jednom dni smlouvu se společností .A.S.A., spol. s r. o. a další dvě smlouvy se společností .A.S.A. Dačice s. r. o. O měsíc dříve získala .A.S.A. Dačice ještě třetí smlouvu. Firma .A.S.A. (bez přídomku) měla odpady přebírat a dále s nimi nakládat. Společnost .A.S.A. Dačice získala smlouvu na dílo, podle dalšího dokumentu měla provozovat sběrný dvůr a poslední smlouva se týkala pronájmu dopravního prostředku.

Po uzavření smluv s .A.S.A. a .A.S.A. Dačice uzavřely samotné TS Ledeč nad Sázavou smlouvu s městem na komplexní nakládání s odpady v maximální výši 4,8 milionu korun včetně pronájmu a provozu sběrného dvora, který patří městu. Podle ÚOHS ale takový postup není možný a jde o tzv. přeprodání veřejné zakázky veřejným subjektům. „Zadavatel si musel být vědom, že vlastními kapacitami bude provádět pouze marginální část plnění a 99,5 procenta předmětu šetřené veřejné zakázky plnil prostřednictvím subdodavatelů,“ uvedl Petr Rafaj.

Ledečský starosta Petr Vaněk oznámil, že se město proti pokutě neodvolá. Sám se necítí za problematickou zakázku zodpovědný, protože ji připravilo ještě v minulém volebním období jiné vedení města. „Víceméně by bylo možné celou záležitost dát přezkoumat soudem, ale to město nemá v úmyslu,“ uzavřel starosta.