Radnice Moravské Ostravy a Přívozu vyhlásila platební amnestii dlužníků

Ostrava - Radnice Moravské Ostravy a Přívozu vyhlásila takzvaný generální pardon pro všechny dlužníky. Obyvatelům městské části, kteří dluží třeba za nájem, může radnice jednorázově prominout poplatky nebo úroky z prodlení. Podmínkou ale je, že lidé svůj dluh do poloviny prosince uhradí. Někteří dlužníci ale ani netuší, jak vysoké penále z neuhrazeného dluhu jim dosud naskákalo.

„Dlužník musí svůj dluh uhradit do 21. 12. tohoto roku, nebo musí do tohoto termínu s naším městským obvodem uzavřít dohodu o splátkách dluhu,“ upřesnila podmínky místostarostka obvodu Petra Bernfeldová (Ostravak). Sociální aktivista Kumar Vishwanathan ze sdružení Vzájemné soužití ale upozorňuje, že lidé žijící na okraji společnosti často nemají přístup k informacím včas a o uplynutí lhůty se dozví, že měli podobnou možnost a oni ji nevyužili. Podobná situace může nastat i nyní.

Radnice zprávu o prominutí penále zveřejnila ve svém měsíčníku na internetu, obyvatele vyloučených lokalit chce tedy informovat i osobně. Pokud dlužníci nabídku radnice nevyužijí, hrozí jim, že jejich dluhy se všemi poplatky bude vymáhat soukromá firma. Prodej pohledávek radnice není podle Svazu měst a obcí ČR nic neobvyklého. Často je to i jediná možnost, jak peníze z dluhů získat zpět. „Obce se mohou pokusit vymáhat dluh samy, ale dosažený výsledek ve vztahu k vynaloženým nákladům obyčejně vedou k tomu, že obce pak pohledávky promíjejí. A to je cesta do pekel,“ tvrdí předseda svazu Dan Jiránek.

Video Reportáž Alexandry Přečkové a Tomáše Sirého
video

Reportáž Alexandry Přečkové a Tomáše Sirého

Ke konci loňského roku evidoval městský obvod dluhy přes 241 milionů korun, z toho více než polovina je už po lhůtě splatnosti. Nejvyšší dluhy připadají právě položce nájemné.

Kumar Vishwanathan
Kumar Vishwanathan