Přepište dějiny Rychnovska, v roce nula tu žili Keltové

Doudleby nad Orlicí - Objev, který přepisuje historii Rychnovska, se poštěstil archeologům v Doudlebách nad Orlicí. Země v okolí zámecké konírny ukrývala pozůstatky keltského sídliště z přelomu letopočtu a také známky jednoho z nejstarších slovanských osídlení v kraji z 8. či 9. století. Nález je unikátní v tom, že historici dosud kladli počátky moderního osídlení regionu do doby o zhruba tři sta let mladší.

Sídliště Keltů bylo objeveno náhodou během výkopových prací v zámeckém areálu. Jde o teprve druhé keltské naleziště na Rychnovsku, první je v nedalekém Kostelci nad Orlicí. V zemi se našly zbytky stěn z mazanic i keramika s typickou výzdobou staré zhruba dva tisíce let. „Bylo to velké překvapení, vůbec jsem netušil, že tu v zemi mohou být takové hodnoty,“ podivuje se syn majitelky zámku Petr Dujka. 

Ani další nálezy nejsou nevýznamné. Prozrazují slovanské osídlení z přelomu 8. a 9. století, tedy minimálně o tři až čtyři století starší, než znalci očekávali. S datováním jim pomohly tvar a výzdoba nalezených zlomků keramiky. „To, co jsme tu našli, je v rozporu s tradiční historickou tezí, že zdejší region byl jenom jakýmsi pohraničním hvozdem, a to až do 13. století,“ říká archeoložka z Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková. 

Majitelé zámku by v areálu rádi zřídili expozici, která by alespoň některé nalezené předměty představila.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka