Les v Bavorsku patří po desítkách let opět Chebu

Cheb - Po více než dvaceti letech skončily spory o historický majetek mezi Českem a Německem. Co nedokázaly vlády obou států, se podařilo regionálním politikům. Město Cheb a Bavorsko se dnes dohodly na vzniku nadace Chebský les. Ta umožní Chebu hospodařit v lese, který je sice na území Německa, ale v majetku města a desítky let byl pod nucenou správou.

Zástupci města a německých úřadů podepsali dohodu o vzniku nadace Chebský les, která bude spravovat výtěžek z hospodaření v lese. Vznikem nadace zanikne nucená správa a Cheb získá zpět všechna práva s lesem nakládat. „Dnešní podpis dohody se stává součástí historie města a myslím, že významnou,“ řekl chebský starosta Pavel Vanoušek (ČSSD). „Od roku 1992 probíhala jednání, a to jak politická, tak právní. Myslím ale, že je vždy lepší dohoda vyjednaná než dohoda pod tlakem,“ podotkl.

Podstatné pro uzavření dnešní dohody byly podle Vanouška události, jakými byly politické změny v roce 1989, přijetí česko-německé deklarace v roce 1997 a vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. „Důležité bylo, že se nám do jednání podařilo zapojit regionální politiky na německé straně,“ uvedl Vanoušek. Naopak podle něj byla brzdou uzavření dohody reminiscence událostí druhé světové války a poválečného odsunu. 

Podpisu dohody byli přítomni zástupci německé státní správy, krajanských spolků z Německa i obou velvyslanectví. Podle přednosty okresu Tirschenreuth Wolfganga Lipperta je na tomto řešení dobré to, že nemuselo být vyhlášeno soudní rozhodnutí, protože to má jak vítěze, tak i poraženého. Dohoda s sebou přinese i stažení žalob města Chebu, které německé soudy už léta řeší.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Podle Lipperta je důležité to, že se podaří do rozhodování o nadaci zapojit lidi, kteří byli z Čech po válce odsunuti. „Les je součástí jejich majetku, který předávali z generace na generaci,“ uvedl Lippert. Vznik nadace umožní sejmutí nucené správy, která od 60. let minulého století zablokovala majetek nejen Chebu, ale i dalších českých měst, která před druhou světovou válkou a poválečným rozdělením Evropy měla majetek v Německu. 

Nedaleko německého Waldsassenu Cheb vlastní les o rozloze 647 hektarů a několik nemovitostí. Výtěžek z hospodaření v lese za dobu nucené správy činí zhruba 900 000 eur (22,73 milionu korun). To bude také základní jmění nadace. Podle Vanouška má podporovat kulturní tradice, historický odkaz a spolupráci lidí bez ohledu na národnost, kteří se hlásí k Chebu. Podle dohody v příštích letech bude chod nadace podporovat město Cheb i okres Tirschenreuth 2 000 eury (50 500 korun) ročně.