Duchové minulosti zdržují archeology v Zálezlicích

Zálezlice (Mělnicko) – Tajemné okolnosti provázejí archeologický výzkum v Zálezlicích na Mělnicku. Archeologové objevili kosti v místech, kde žádné neočekávali. Při výkopu jedné z nich navíc přestala fungovat technika. Lidé, jejichž ostatky u Zálezlic leží, zřejmě zahynuli násilně. Archeologové na místo vyrazili, aby ho prozkoumali před stavbou protipovodňové hráze.

Do jam podobných té, ve které teď archeologové našli lidské ostatky, si podle dosavadních poznatků lidé přibližně kolem roku 1000 před naším letopočtem ukládali zásoby. Nalezení kostí v některých z nich proto bylo pro výzkumníky překvapivé. Zajímavý je i způsob, jak se lidé pod zem dostali. „Mohli být rituálně usmrceni,“ řekl Jiří Unger z Archeologického ústavu Akademie věd.

Pro knovízskou kulturu z mladší doby bronzové přitom bylo typické zpopelňování mrtvých. Pokud byl mrtvý člověk vhozen do zásobní jámy, šlo pravděpodobně o někoho s nižším statusem nebo o provinilce. „Stává se, že na těchto kostech se naleznou stopy po řezání, sekání, což svědčí o tom, že ti lidé byli usmrceni násilně,“ podotkl archeolog Unger.

Obec by chtěla nálezy ukázat veřejnosti, chystá proto výstavu. Kromě samotných nálezů přiblíží lidem také tajemné okolnosti, které archeologické práce provázely. „Při odkrytí jedné z koster, která byla abnormálně veliká, se nám stala taková perlička: Stroj, který měl v tomto místě hloubit rýhu, se rozbil, vzápětí se rozbil i další náhradní a zároveň se nám zastavily hodiny na radnici,“ vzpomněl zálezlický starosta Jiří Čížek.

Video Reportáž Lucie Rosí
video

Reportáž Lucie Rosí

Nalezené kostry si zatím vyzvedli antropologové, jejich další zkoumání by mělo odhalit pohlaví, věk i výšku tehdejších lidí a také to, jestli opravdu zemřeli násilnou smrtí.