Stavba první trati na letiště začíná rekonstrukcí lokálky

Studénka – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila přestavbu trati ze Studénky do Sedlnic, která se má stát součástí nového kolejového napojení mošnovského letiště. Kromě rekonstrukce kolejí bude trať také elektrizována stejně jako navazující úsek na letiště, který však nebude státní, jde o projekt Moravskoslezského kraje. SŽDC za rekonstrukci své části zaplatí 327,3 milionu korun, skončit má za rok.

Úsek mezi Studénkou a Sedlnicemi, který SŽDC zrekonstruuje, je součást trati, která pokračuje dále přes Kopřivnici do Veřovic. Nadále ale budou dvě části této trati zcela odlišné – mezi Sedlnicemi a Veřovicemi zůstane stará lokálka s motoráky, zatímco ze Studénky k Sedlnicím budou jezdit vlaky po moderní trati. „Bude provedena sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje také úpravy mostů a propustků a stávajícího zabezpečovacího zařízení,“ popsal plánované změny mluvčí SŽDC Pavel Halla. Po trati bude možné po rekonstrukci jezdit až stokilometrovou rychlostí, dosahovat jí budou zejména elektrické lokomotivy, protože trať bude elektrizována.

Cestujících se kromě zvýšení rychlosti a zvýšení kapacity trati přímo dotkne také otevření nové zastávky u Sedlnic, která má být blíže zástavbě než stávající nádraží.

Na rekonstrukci trati Studénka–Sedlnice naváže stavba zcela nové trati na mošnovské letiště. Bude zhruba tříkilometrová, její součástí má být také napojení přilehlé průmyslové zóny. Původní vlečka na letiště proto bude zrušena. Mošnovské Letiště Leoše Janáčka bude po dokončení celé trati první veřejné mezinárodní letiště v Česku obsluhované vlaky.

Pro trať Studénka–Veřovice bude rekonstrukce úseku do Sedlnic a stavba odbočky do Mošnova již druhou zásadní změnou související s letištěm. Zásadně se jí dotkla už samotná stavba aeroportu ve druhé polovině 50. let, kdy byla původní lokálka mezi Studénkou a Kopřivnicí přeložena.