Sucho neprospívá lesům ani lodím na Labi

Ústí nad Labem/Hradec Králové – Zhruba měsíc a půl po druhé největší povodni v nedávné historii má Labe velmi málo vody. Rejdaři proto začínají zastavovat vodní dopravu na řece, během několika dnů vodohospodáři očekávají, že bude Labe zcela bez lodí. Ke špatné splavnosti Labe pod Ústím ovšem přispívají i následky povodně – v korytě jsou nánosy, které velká voda přinesla a zabraňují lodím v plavbě. Na sucho ale doplácejí i lidé na břehu. Například v Královéhradeckém kraji se nesmí v přírodě rozdělávat oheň ani tábořit.

Srovnávat panující počasí například s velkým suchem, které postihlo Česko před deseti lety, zatím nelze, přesto kvůli tomu, že neprší, začínají platit bezpečnostní opatření. V Královéhradeckém kraji ode dneška platí v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem takzvané období mimořádných klimatických podmínek, které omezuje rozdělávání ohně či pobyt ve volné přírodě. Krajský úřad tak chce snížit riziko vzniku požárů. „Vyplývá z toho, že se do lesa nesmí z cigaretou, nesmí se tam tábořit, rozdělávat oheň, nemělo by se tam ani vjíždět auty, protože od rozpáleného výfuku či podvozku by mohlo dojít ke vznícení suchého klestí,“ uvedl mluvčí kraje Imrich Dinogeszi.

Jiné kraje podobná opatření zatím nezavedly, suchu se ale přizpůsobí rejdaři, kteří provozují lodní dopravu na dolní Labi. Jeho hladina totiž neustále klesá. Ráno ji hospodáři sice uměle zvýšili, aby mohla odjet velká loď s turisty, které hrozilo, že ve městě uvázne, teď ale klesá o to rychleji – do zítřejšího rána až o třicet centimetrů oproti dnešnímu dopoledni. Nákladní lodě tak neproplují, totéž se týká i většiny osobních plavidel. Podle Jiřího Petra z Povodí Labe se rejdařům nevyplácí jezdit, pokud je hladina řeky nižší než 180 až 190 centimetrů. „Samozřejmě to závisí i na typu zakázky,“ poznamenal Jiří Petr.

Letní plavební výluka je na Labi každoročně, letos však přišla neobvykle brzy. Přispěla k tomu povodeň, která do oblasti mezi Ústím nad Labem a státní hranicí přinesla mnoho špíny, koryto je tak zanesené a ještě hůře splavné.

Video Sucho sužuje zemědělce i lodní dopravu
video

Sucho sužuje zemědělce i lodní dopravu

Sucho sužuje zemědělce i lodní dopravu

u 23.07.2013

Petra Tachecí o přerušení plavby na Labi

Předpověď počasí a situace na Labi

Sucho trápí i zemědělce - úroda je v ohrožení