Obec uspěla s protestem proti objížďce, ta ale mezitím skončila

Žernov – Obec Žernov uspěla s protestem proti objížďce, která do ní půl roku přiváděla tisíce aut nad rámec běžného provozu. Objízdnou trasu přes Žernov nařídil odbor dopravy v Náchodě, podle Krajského úřadu v Hradci Králové ale postupoval špatně. Objížďka sice proto byla formálně zrušena, ale žádný praktický dopad už to pro obec nemá. Odvolání Žernova se z Náchoda na kraj totiž dostalo až za čtyři měsíce a než Krajský úřad rozhodl, objížďka skončila.

Kvůli opravám silnic v Náchodě a jeho okolí musel odbor dopravy Městského úřadu v Náchodě hledat objízdné trasy. Přes obec Žernov letos vedly už čtyři objížďky. O té pro nákladní auta, proti které obec protestovala, rozhodl úřad 25. 3. 2014. Termín objížďky byl stanoven na období od 31. března 2014 do 12. října 2014. Podle Radky Kejzlarové z náchodského odboru dopravy nebylo možné pro nákladní dopravu stanovit v tu chvíli jinou objízdnou trasu. Ta totiž musí vést po odpovídajících komunikacích s příslušnými parametry. Navíc byla na objízdné trase v obci omezena rychlost na 30 kilometrů v hodině, aby se snížil hluk.

Obec Žernov proti objízdné trase podala 7. dubna odvolání, a to prostřednictvím MěÚ v Náchodě. Celý spis byl ale na Krajský úřad předán až po několika urgencích, a to 1. srpna. Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 8. října 2014 rozhodnutí o objížďce z několika důvodů zrušil a řízení zastavil.

Stanovisko Královéhradeckého kraje

Odvolání obce Žernov Krajský úřad vyhověl, protože v rozhodnutí MÚ Náchod byly shledány některé nedostatky. Městský úřad se například nedostatečně vypořádal s námitkami účastníků řízení, nedostatečně zvážil jiné možnosti řešení objízdných tras a své rozhodnutí dostatečně neodůvodnil. Ani průběh správního řízení nebyl zcela v pořádku, protože úřad neoznámil jeho zahájení účastníkům.

Zdroj: Michal Friček, mluvčí Královéhradeckého kraje


Jak říká starosta Žernova Libor Mojžíš, důsledkem objížďek jsou v obci například rozbité obrubníky u chodníků. Vedení obce je přitom jasné, že bez objížděk se silnice opravovat nedají. Nelíbí se jim ale jejich četnost a délka trvání. 

Půlroční objížďku pro nákladní auta podle starosty se Žernovem nikdo neprojednal. Radka Kejzlarová z náchodského odboru dopravy ale věc vidí jinak: „Ten souhlas s razítkem a podpisem tam byl učiněn.“ Starosta Žernova Libor Mojžíš ovšem oponuje, že razítko a podpis pocházely jen z podatelny, což znamenalo, že obec dokument pouze převzala a ihned se odvolala.

Video Žernov uspěl se stížností na objížďku
video

Žernov uspěl se stížností na objížďku

To, že spis se od dubna, kdy bylo podáno odvolání, dostal na Krajský úřad do Hradce Králové až na začátku srpna, je podle starosty Žernova Libora Mojžíše „naprosto skandální nedodržování lhůt daných Správním řádem“.

Stanovisko odboru dopravy MěÚ Náchod

Odvolání od obce Žernov jsme samozřejmě obdrželi, nicméně jsme se v té lhůtě věnovali alternativám jiné objízdné trasy. K tomuto odvolání se museli vyjádřit všichni účastníci řízení, a těch nebylo málo. (…) Zákon sice hovoří o 30 pracovních dnech, nicméně to je pouze pořádková lhůta, nikoliv zákonná. Čili my jsme tuto lhůtu sice nedodrželi, ale dodržet jsme ji úplně ze zákona nemuseli.

Zdroj: vyjádření Radky Kejzlarové pro ČT


Jak dodala Radka Kejzlarová z náchodského odboru dopravy, k tomu, aby mohli rozhodnout o uzavírce a nařídit objízdnou trasu, musí to podle zákona s každým účastníkem řízení pouze projednat. Jejich souhlas nepotřebují. 

/*json*/{"map":{"lat":50.41945099697808,"lng":15.496013432910143,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.4052353745581,"lng":15.479736328125,"type":"","description":"Konecchlumí"},"1":{"lat":50.41267460213521,"lng":15.52145004272461,"type":"","description":"Mlázovice"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/

Podobný problém v létě i na Jičínsku

Podobný problém v létě řešili i starostové obcí na Jičínsku. Konkrétně Konecchlumí a Mlázovic. Představitelé obcí protestovali proti nedostatečnému informování - v létě uvedli, že s nimi objížďku nikdo oficiálně neprojednal. Jiří Měsíček, zastupitel Konecchlumí k tomu v červenci uvedl, že o objízdné trase se dozvěděli až v momentě, kdy za nimi přijel subdodavatel zhotovitele a chtěl podepsat souhlas s provedením objížďky. Konecchlumí se sice odvolalo, ale objížďku se zrušit nepodařilo. 

/*json*/{"map":{"lat":50.41945099697808,"lng":15.496013432910143,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.4052353745581,"lng":15.479736328125,"type":"","description":"Konecchlumí"},"1":{"lat":50.41267460213521,"lng":15.52145004272461,"type":"","description":"Mlázovice"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/