Severočeské doly propustí do konce roku 231 lidí

Severočeské doly propustí ještě do konce roku 231 zaměstnanců. V okrese Teplice se hromadné propouštění týká 120 zaměstnanců a v okrese Chomutov 111 lidí. Z celkového počtu propouštěných zaměstnanců má 89 nárok na důchod. Úřady práce se na hromadné propouštění v Severočeských dolech připravují. 

Důvodem propouštění je reorganizace v Severočeských dolech. Její příčiny objasnil člen představenstva této společnosti Vladimír Budinský: „Reorganizace je nutná proto, že celorepublikově i celoevropsky klesá spotřeba uhlí – nejenom hnědého, ale i černého. A my musíme snížit naši kapacitu tak, abychom byli do budoucna schopni dodávat jenom tolik, kolik po nás budou naši zákazníci a odběratelé požadovat.“

Ústecký region má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v rámci republiky, ta se propouštěním ještě zvýší: „Bohužel to bylo nutné a i naši pracovníci to pochopili,“ dodal k propouštění člen představenstva Severočeských dolů Vladimír Budinský.

Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu k propouštění řekl: „My jsme vzali na vědomí restrukturalizaci, počet lidí, tlačili jsme na vedení, aby začalo komunikovat s úřady práce, aby se pokusili na ta místa, která se průběžně uvolňují v důsledku přirozené fluktuace, dosazovat lidi.“

Stav zaměstnanců dolů před reorganizací byl 2 923. Na začátku roku 2015 to bude 2 692 zaměstnanců. Odboráři s propouštěním nesouhlasili, ale žádný větší protest neorganizovali. Novou kolektivní smlouvu pro roky 2015 až 2017 už mají podepsanou.


Podle Vladimíra Budínského se o propouštění rozhodlo v srpnu, v září a říjnu se to dotčení zaměstnanci dozvěděli. „Celkově se aktivních lidí nebo lidí, kteří mají velice blízko do důchodu, týká něco přes 200 výpovědí. Jejich profese jsou většinou zámečník, elektrikář, mají řidičské průkazy skupiny C, takže je předpoklad, že opravdu na trhu práce v Ústeckém kraji, kde jsou nové průmyslové zóny, kde je velká poptávka po řidičích, mohou najít své zaměstnání,“ dodal Vladimír Budínský.

V příštím roce už Severočeské doly podle Vladimíra Budínského žádné další organizační změny či snižování počtu pracovníků neplánují. „Pokud se samozřejmě nestane nějaká katastrofa,“ uzavřel Vladimír Budínský.

Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu to komentoval takto: „V podstatě jsme se dohodli na tom, že kolektivní smlouva bude platit 3 roky, dohodli jsme se, že v roce 2015 nepůjdeme cestou tarifního nárůstu, dohodli jsme se, že navýšíme během tříletého období některé příplatky. V roce 2015 bude vyplacená zvláštní odměna všem zaměstnancům.“

Tarifní mzdy se v příštím roce měnit nebudou. Dojednáno je zlepšení v oblasti benefitů. Zaměstnanci dostanou v prvních měsících roku 2015 jednorázový příplatek a na jaře pak poukázky.


Nejvíce lidí odejde z lokality Bílina - 120. Z lokality Tušimice a Chomutov pak 111. Nejčastěji půjde o vyučené v oborech zámečník, údržbář nebo elektromechanik.

Příkladem člověka z regionu, který byl v podobné situaci, ale našel si nové uplatnění, je Bohumil Lébr. Byl bez práce skoro tři čtvrtě roku, ale měl štěstí. Nakonec našel zaměstnavatele, který mu místo nabídl. Podmínkou ovšem bylo, že bude mít svářečský kurz. Právě s tím mu pomohl úřad práce. „Budu si dělat další kurzy. Musím tady mít ještě nějaké zkoušky navíc, dělá se tu s plynem. Nestačí jenom základní svářečský průkaz. Musím si ještě udělat státní zkoušky, postupem času,“ odhalil své plány Bohumil Lébr. 

Úřady práce ale nečekají, až lidé přijdou. Pokud se dozvědí, že se chystá někde větší propouštění, jdou úředníci přímo do terénu. Právě tak to teď dělají v případě snižování stavů v Severočeských dolech. Zaměstnancům, kteří budou končit, nabídli účast v projektu Restart na druhou. Do něj lidé vstupují ještě předtím, než přijdou na úřad práce. „Můžou se tam zúčastnit různých rekvalifikačních motivačních kurzů a nakonec získat třeba i dotované nebo nedotované zaměstnání, aniž by se vlastně dostali na úřad práce. No a s těmi, co se potom na úřad práce dostanou, už budeme pracovat individuálně – tak jako se všemi uchazeči o zaměstnání,“ uvedl Jaroslav Kunc, vedoucí oddělení zaměstnanosti Úřadu práce ČR. 

Pracovníci Severočeských dolů
Zdroj: ČT24

Část propuštěných odejde do důchodu nebo předčasné penze: „Nicméně zhruba 144 lidí by mělo na úřady práce přijít, nejvíc přijde do okresu Teplice, tam jich bude asi 71,“ dodal Jaroslav Kunc z úřadu práce. Pro propuštěné připravuje úřad práce rekvalifikační kurzy. Jitka Schönerová, vedoucí referátu rekvalifikací z úřadu práce, popsala, co konkrétně kurzy nabízejí: „Jsou technického rázu, což znamená třeba svářecí průkazy, vysokozdvih, může to být i - pokud je uchazeč zdravotně omezený - rekvalifikace na strážného, detektiva.“

Propouštění v severočeských dolech statistiky nezaměstnaných v regionu každopádně zvedne. Příchod nového roku v Ústeckém kraji bude vítat skoro 60 tisíc nezaměstnaných. 

Video Severočeské doly budou propouštět
video

Severočeské doly budou propouštět