Ministerstvo s plánem péče o Šumavu neustupuje, podalo kasační stížnost

Praha - Ministerstvo životního prostředí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku týkajícího se plánu péče o šumavský národní park na roky 2014 až 2017. Dokument, podle kterého se v parku rozhoduje třeba o ochraně ekosystémů nebo o podmínkách pro dopravu a turistiku, zamítl začátkem prosince pražský městský soud. Vyhověl tak mimo jiné obcím, podle kterých jim plán brání v rozvoji a omezuje obyvatele parku.

„Ministerstvo životního prostředí respektuje výrok soudu, nicméně s ním nesouhlasí a ohradilo se proti soudnímu rozhodnutí, kterým soud přikázal zrušit protokol o schválení Plánu péče o NP Šumava,“ uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Zároveň úřad požádal o přiznání odkladného účinku daného rozhodnutí pražského městského soudu, dodala.

Podle městského soudu ministerstvo sepsáním protokolu o schválení plánu na léta 2014 až 2017 nezákonně zasáhlo do práv žalobců. Ministerstvu proto nařídil, aby protokol zrušilo, informovalo o tom dotčené obce a kraje a následně napadený plán odstranilo z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny. Ministerstvo by také mělo obcím, které podaly žalobu, zaplatit náklady na řízení ve výši zhruba 56 tisíc korun. Soud dále ministerstvu uložil, aby pokračovalo v projednávání návrhu Plánu péče o Národní park Šumava na období od roku 2014 až do roku 2028, který schválila rada národního parku 20. června 2013.

Plán péče o šumavský národní park, kterým se řídí správa parku, určuje například formu péče o les, vzhled krajiny a stanovuje podmínky pro dopravu, turistiku a hospodaření na území parku. Šumavský národní park nový plán péče musí mít. Na jeho přijetí se vážou také evropské dotace. 


Žalobu podalo pět šumavských měst a obcí. „Vadí nám, jak byl plán péče přepracován a projednáván. Plán péče navíc operuje s novým termínem opuštěná krajina, což také například znamená, že se zde velmi zhorší zemědělské využívání krajiny,“ uvedl dříve předseda Svazu obcí NP Šumava Antonín Schubert. Ministerstvo je však přesvědčeno, že postupovalo ohledně Plánu péče k NP Šumava plně v souladu se zákonem.