Čeština před kamerou (5)

Házeti perly svini již nebudu. Tak tímto výrokem ukončila svůj dopis divačka z Brna, když si v Češtině před kamerou (4) přečetla mé stanovisko k přechylování. Z došlých e-mailů nebo dopisů jsem se toho dozvěděl ale mnohem víc: jsem buran, ubožák, trapák; a co je ještě podivnější, schytali to i pracovníci Ústavu pro jazyk český (i když o nich jsem se vůbec nezmiňoval) snad za to, že proti přechylování neprotestují.

Shrnuto a uzavřeno: v televizi přechylovat zhusta budeme. Hawk! Důvody už znovu uvádět nebudu. Není to žádná moje indoktrinace ani výmysl, a už vůbec ne totalitně levicový přístup k jazyku, jak mě upozornily divačky od Kroměříže.

Zarazila mě ale jiná věc. Pokud to jde, snažím se psát své sloupky věcně, ale provokativně. Zajímají mě vaše názory na tu kterou věc a jsem rád, když se rozproudí diskuze. Myslím si ale, že i když s někým nesouhlasím, můžu to vyjádřit slušně. Já říkám ano přechylování, někteří z vás ne. Někdo má volant vpravo, jiný zas vlevo. Jeden jí maso z prasete, druhý z klokana a třetí třebas ze pštrosa. (Někteří nejíme maso skoro vůbec.) Dá se z toho usuzovat, kdo je lepší? Kdo má pravdu? Mám si myslet o Angličanech, že jsou nemožní řidiči jen pro to, že jejich řidičský úzus je odlišný od mého? A jak bych se měl zachovat, když přijedu k známým na chatu a tam se nad ohněm rožní vepřík? Mám jim začít rovnou nadávat?! Každý si může myslet, co chce, a má právo svůj názor vyjádřit. Nemusím s ním souhlasit, dokonce můžu vědět, že se mýlí a pravdu nemá, ale nadávat mu kvůli názoru …???

Aby mi bylo rozuměno. Mně to nevadí – to, že někdo volil taková slova, aby vyjádřil, co si myslí o tom, co jsem napsal. Lidi, kteří dokážou napsat něco takového, jsou dílem netolerantní, dílem snad věci neznalí a snad ani názory druhých neslyšící. Pište dál, budu rád, pište, i když nebudete souhlasit… Ale buďte v klidu. Představa, že kvůli několika rozhorleným dopisům čeština přestane přechylovat, je bizarní.

Tisková mluvčí s titulem Němá barikáda

Poměrně nenápadně vyzněla zpráva ČTK ze 14. června 2005. V té se uvádí, že v soutěži Komory PR se mluvčím roku stal Marek Zeman (z Ministerstva financí) a Karel Samec ze Škody Holdingu. Tiskoví mluvčí – to je kapitola sama pro sebe a určitě i vy máte ty své „nej”. Proti vítězství M. Zemana nic nemám – myslím, že jeho projev je srozumitelný a snad i dostatečně důvěryhodný. Trochu mě překvapilo, že nevyhrál pan Vít Kolář z Ministerstva zahraničních věcí – pro toho bych určitě hlasoval já. Co mě ale nepřekvapilo vůbec, bylo udělení titulu Němá barikáda. Ten získala mluvčí Eurotelu Diana Dobálová a to za to, že spolupráce s ní je podle porotců – novinářů utrpením. Jsa už asi 14 let věrným zákazníkem Eurotelu, nechci se k tomu „vítězství” vyjadřovat, a tak to udělám dnes jinak. Našel jsem tyto výroky Diany Dobálové a vás poprosím, abyste si je pozorně přečetli a odhalili nedostatky. 1. Nejnovější tarify, se kterým Eurotel přichází, jsou nové a jsou o něčem jiném …2. Zatím nemáme jakékoli stanovisko kontrolního orgánu …3. Eurotel nabízí jeho zákazníkům výhody …(Nejde o doslovné citace, ale o jejich zkrácenou verzi – přesto si v nich můžete přijít na své.)

Napište mi své odpovědi a přidejte třeba něco, co jste kdy zaslechli nebo si někde přečetli. Uvidíme, co všechno „nejazykového” dokážeme v jazyce vytvořit.

V příštím dílu jednak najdete odpovědi na dnešní „domácí úkol” a „druhak” se nicméně zamyslíme nad jedním takovým českým potažmo, respektive, vlastně, doslova, nicméně. Budu tedy reagovat na vaše postřehy a poznámky, týkající se těchto slov.Těším se na vaše ohlasy, čtěte a pište.„Nenechávejte svůj jazyk na pokoji.” Petr Vybíral

petr.vybiral@czech-tv.cz

PS: Před chvíli jsem se dozvěděl, že němá barikáda Eurotelu Diana Dobálová už není tiskovou mluvčí.