Meda Mládková aneb úspěch morálky

Zatím mi stále připadá, že všechno tak hlasité tažení různých našich vlád proti korupci je hon s bubnem na vrabce. Stále se předstírá, že korupci lze za daného stavu morálky našeho obyvatelstva a dokonce i valné většiny světového lidstva téměř beze zbytku vymýtit tím, že největší korupčníci budou prostě pochytáni a pak citelně potrestáni. Už déle se můžeme přesvědčovat, jak to téměř není možné – třeba už jen proto, že korumpovány mohou být samy orgány činné v trestním řízení a tak vždycky jen s úžasem zíráme, jak i zcela jasné případy na něčem uvíznou a nějaký uspokojivý závěrečný skutek utek.

Víme dobře, že tam, kde to nejčastěji zmizí, je prostředí politiky, a to zejména okolo známých jmen, kolem nichž se zpravidla omotávají polehčující paragrafy, až se celá záležitost opravdu spolehlivě zanoří v nenávratnu. Oč účinnější by mohlo být, kdyby se nečekalo tak dlouho, až se kolem někoho objeví nějaké podezření z korupce, ale naopak kdyby se každý, komu chceme svěřit nějaké důležité místo, zkoumal už předem, jak to vypadá s jeho vnitřní morálkou a zdali je či není ke korupci náchylný.

Před týdnem byla značná část naší televizí žijící veřejnosti silně zaujata pořadem Třináctá komnata, věnovaném tentokrát známé čechoamerické mecenášce Medě Mládkové. Diváky asi nejvíc zaujalo, že tato drobná nenápadná žena prožila dosti krušné dětství díky otci, a jeho úděsným výchovným metodám. Rodina tak ztratila o otce zájem a svůj život vedla samostatně bez ohledu na něj.

Tak se Meda dostala i do emigrace. Tam měla to obrovské štěstí, že se vdala za jednoho z nejvýznamnějších českých emigrantů, skvělého národohospodáře Jana Mládka. Ten ve svém oboru vykonal po celém světě tolik užitečné práce, že to vydá téměř na celý sloupec Českého biografického slovníku 20. století. Samozřejmě, že za takovou práci se ve světě dobře platí a i pro manžele Mládkovy vzniklo jisté dilema, co si s těmi penězi počít, obzvláště když postupem času bylo stále zřejmější, že manželství zůstane bezdětné.

I u Mládků došlo tedy k tomu, na co téměř všichni boháči myslí nejdříve – to jest postavit pro sebe dům, na němž se nešetří. Když se jim to v americkém George Townu podařilo, vytvořili tam cosi, co se stalo předním americkým kulturním salónem. Tím hlavně paní domu mohla úspěšně plnit svůj dávný úmysl shromažďovat díla českých výtvarníků žijících v cizině.

Jan Mládek však zemřel ještě dříve, než u nás byl odstaven od vlády komunismus – tedy už v srpnu 1989. Nu a zde jeho žena dostala ten úžasný nápad, že svou sbírku přestěhuje z Ameriky do Prahy, kde pro ni vybere a na vlastní náklady zadaptuje vhodný objekt, který tak bude uchráněn i před hrozícím úpadkem. A tady začala ona známá kalvárie se Sovovými mlýny. Ačkoliv paní Mládková nechtěla od žádné české či pražské instituce ani korunu, právě tyto instituce předvádějí po celou dobu jejího úsilí tak šílené házení klacků pod nohy v podobě nejrůznějších byrokratických překážek, až člověka maně napadne, že leckdo na místě Medy Mládkové by možná podlehl pokušení začít ty úřednické škůdce uplácet, aby laskavě byli ochotni tak velkorysý dar vůbec přijmout.

I tak Meda Mládková přes pokročilý věk svůj záměr v hlavních obrysech uskutečnila a tím si právem vysloužila úctu Pražanů i valné části naší veřejnosti, jíž není lhostejné to, čím se může česká kultura honosit. Současně je však nutné zdůraznit, co jsem chtěl říci právě tímto svým dnešním zamyšlením. Kdo Medu Mládkovou jen trochu osobně poznal – a já jsem takové štěstí před časem měl – nemohl ani vteřinu zapochybovat, že v tomto případě stojí tváří v tvář obrovské morální autoritě, kterou by nikdy ani ve snu nenapadlo podpořit uskutečnění svých plánů pomocí jakýchkoliv nečestných prostředků – zejména peněz, jichž by na to určitě měla dost.

Jenže – jak již řečeno – existují podstatně vyšší hodnoty, než jsou peníze a pokud pěstování těchto hodnot neovládne myšlení lidí, v boji s korupcí asi sotva něčeho dosáhneme.

Komentář Jiřího Ješe pro Český rozhlas 6

Meda Mládková
Meda Mládková
Více fotek
  • Meda Mládková autor: Kateřina Šulová, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2351/235058.jpg
  • Jan a Meda Mládkovi zdroj: www.museumkampa.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1097/109666.jpg
  • Muzeum Kampa zdroj: www.museumkampa.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1097/109670.jpg