ČT představila inovované logo i vizuální styl

Praha – Česká televize dnes představila změnu vizuálního stylu včetně svého loga. Vrací se tak ke své původní značce a sjednocuje i loga jednotlivých televizních stanic. Modernizace vizuálního stylu pochází z dílny Studia Najbrt. V galerii DOX, kde ČT své inovované logo prezentovala, současně začíná i výstava s názvem Vizuální styl České televize 1963 až 2012. Provede návštěvníky prvními značkami České televize, následným rozvojem, sjednocováním vizuálního stylu, digitalizací ČT a soutěží na nové logo a v neposlední řadě i redesignem vizuálního stylu ČT.

Během změny managementu České televize na podzim roku 2011 vyhlásil její současný generální ředitel Petr Dvořák jako jednu z hlavních priorit svého kandidátského programu návrat k původní značce a modernizaci celého systému vizuální komunikace televize veřejné služby. „Měla by být v souladu se současnými trendy, respektovat formu korporátní identity, která Českou televizi charakterizuje bezmála padesát let a sjednotit její vizuální styl do jednoho logického celku,“ upřesňuje Dvořák.

Petr Dvořák, generální ředitel ČT

Petr Dvořák s inovovaným logem ČT„Česká televize jako jedna z mála světových vysílatelů nemá na obrazovce své korporátní logo, ale pouze značku daného kanálu. Tato situace není v době postupující digitalizace optimální, proto jsme se rozhodli pro zavedení komplexního vizuálního stylu, který bude odpovídat moderním trendům v oblasti grafické prezentace televizních stanic.“


 • Kanál ČT1
  Kanál ČT1 zdroj: ČT24
 • Kanál ČT2
  Kanál ČT2 zdroj: ČT24

Česká televize v souvislosti s touto změnou navázala spolupráci se Studiem Najbrt, které připravilo jak grafickou úpravu stávající značky (facelift), tak i její vazbu na nové značení televizních kanálů. „Na rozdíl od situace v roce 2006, kdy požadavkem tehdejšího vedení bylo vytvoření zcela nového loga, šlo nyní o zcela jiné zadání – redesign původní značky České televize, její uzpůsobení dnešním potřebám a vytvoření srozumitelných grafických vazeb na vizuály jednotlivých kanálů,“ vysvětluje Jan Svoboda, ředitel obchodu a marketingu ČT.

„Prozkoumali jsme mnoho různých cest, než jsme došli k výslednému tvaru, který zachovává princip dvou částí tvaru obrazovky. Už to však nejsou písmena, ale dva abstraktní tvary. Jsme totiž přesvědčeni, že tento symbol není třeba číst, protože jej každý identifikuje a vizuálně si ho ztotožní s původní značkou,“ přibližuje Aleš Najbrt.

Výstava Vizuální styl České televize 1963 až 2012

konaná od 20.4. do 14.5.2012

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, Praha 7

otevírací doba:

 • Po: 10.00 – 18.00

 • Út: zavřeno

 • St - Pá: 11.00 – 19.00

 • So - Ne: 10.00 – 18.00


Video Logo ČT
video

Logo ČT

Logo ČT

18.4.2012, Logo ČT

Reportáž Ley Surovcové

Vizuální proměny České televize

Vstup Oldřicha Borůvky

Nové logo je návratem k původní značce ČT

Inovovaná podoba značky České televize tak vychází z původního, charakteristického tvaru televizní obrazovky tvořené písmeny „Č“ a „T“. Písmena jsou dále zjednodušena do podoby dvou grafických prvků, které pocitově příbuznost k původnímu logu zachovávají, ale z hlediska své formy působí modernějším a dynamičtějším dojmem. Pro potřeby dalšího užití jsou vytvořeny jak plošné (2D), tak i prostorové (3D) varianty značky. 

 • 3D logo ČT
  3D logo ČT zdroj: ČT24
 • Logo ČT
  Logo ČT zdroj: ČT24

Použito bylo písmo TV Sans a širší proporce písma dobře ladí k proporci symbolu značky ČT a poměru stran obrazovky 16:9. Jeho otevřená kresba předchází zalévání znaků a dostatečný prostor mezi jednotlivými znaky zlepšuje jeho čitelnost. Vyšší střední výška liter umožní lepší začlenění do zpravodajských lišt. Písmo obsahuje celou řadu speciálních znaků a varianty číslic – proporcionální a tabulkové, které lze dobře využít například v zobrazení času a informační grafice. 

„Čtyřka“ přejmenována na ČT Sport

S „omlazeným“ logem a novým písmem se diváci budou moci na obrazovkách setkat od září, kdy bude naplno zahájena implementace nového grafického stylu. Spolu s jeho zavedením dojde také k přejmenování sportovního kanálu ČT4 na ČT Sport.

Kanál ČT Sport
Kanál ČT Sport

Z výzkumu, který si Česká televize nechala zpracovat prostřednictvím agentury TNS Aisa a jehož prostřednictvím zjišťovala, jak lidé novou korporátní identitu České televize vnímají, vyplynulo, že více než polovina lidí si nové logo přímo spojí s Českou televizí nebo s televizní obrazovkou a 20 procent dotázaných si s ním asociuje české národní barvy. Naprosté většině lidí (83 procentům dotázaných) se nové logo líbí, 15 procent ho považuje za ucházející a jen dvě procenta respondentů se domnívají, že nové logo je špatné. Výzkum proběhl face to face formou individuálních rozhovorů s 300 lidmi, oslovenými na základě reprezentativních kritérií pro populaci ČR. 

ČT se inspirovala také v zahraničí 

Česká televize navázala v roce 2006 na neformální spolupráci s významnými subjekty veřejnoprávních médií ze zahraničí. BBC a ORF byly z této skupiny patrně nejvýznamnějšími inspiračními zdroji, protože prošly historicky velmi prodobným vývojem – jak v redesignu svého vizuálního stylu, tak i formou spolupráce s kreativním týmem uvnitř vlastní instituce (vedeného silnými osobnostmi – Martin Lambie-Nairn v případě BBC a Neville Brody u stanice ORF). 

Kanál ČT24
Kanál ČT24

Z historie vizuální prezentace České televize

Značka České televize je jedním z nejstarších symbolů korporátní identity v československé a potažmo české historii. V průběhu let, od vzniku ČT v padesátých letech až do dneška, byl vizuální styl instituce ve vysílání několikrát změněn. Původní logo ČT, jehož autorem byl tehdejší student VŠUP Roman Rogl, však za celou dobu prošlo jen drobnými úpravami a jeho základní ideová linie, tedy spojení písmen „Č“ a „T“ ve výsledný oblý tvar televizní obrazovky, se až do dnešních dnů výrazně neměnila. Zřejmě nejvýraznější snahou o celkovou změnu vizuálního stylu ČT pak byla veřejná soutěž v roce 2006, z níž vzešel vítězný grafický návrh Štěpána Malovce. Ten logo složil nově, i když stejně jako u původní Roglovy značky z kombinace písmen „Č“ a „T“ a jednotlivé značky programových okruhů na něj navazují v jednoduchém systému vizuální proměny čísel programů, při zachování části korporátního loga. Celý systém se však nerealizoval jako celek, nýbrž takzvanou „evoluční proměnou“ po částech. Ta hlavní část, tedy zavedení nového loga, měla proběhnout až úplně na konci celého procesu digitalizace v roce 2011. K tomuto poslednímu kroku však nedošlo.