Zlatá bula sicilská

Osud českých králů zpečetěn. Tři listiny Zlaté buly sicilské jsou poprvé vystaveny pohromadě

Zlatá bula sicilská není jen jeden „papír“, jak se mnozí lidé domnívají, ve skutečnosti ji tvoří tři listiny se třemi pečetěmi. Zájemci si je teď mohou poprvé prohlédnout pohromadě na jednom místě. Doplnily na Pražském hradě výstavu Labyrintem dějin českých zemí. Zároveň s pergameny Zlaté buly sicilské je vystavena i mladší Zlatá bula Karla IV., která starší dokument potvrzuje.

 

26. září 1212 vydal římský a sicilský král Fridrich II. během jednoho dne tři listiny, které měly být především odměnou českému vladaři Přemyslu Otakarovi I. za jeho pomoc v boji o říšskou korunu.

Ta nejdůležitější z nich zpečetila výsady, které Přemyslovi udělil už jeden z Fridrichových předchůdců na římskoněmeckém královském trůně Filip Švábský v roce 1198. „Fridrich II. potvrzuje a uděluje českému králi Přemyslu Otakarovi I. královský titul, zajišťuje územní celistvost Českého království, uděluje pravomoc investitury pražského biskupa a další práva a svobody,“ vyjmenoval Petr Mareš z Národního archivu.

Další dvě listiny řeší majetek pro českého krále a jeho bratra – markraběte moravského. Zatímco Přemysl Otakar I. dostává dědičně některé statky ve Francích a Vogtlandu, tedy historických německých územích, Vladislavu Jindřichovi má připadnout území v listině zvané „Mocran et Mocran“.

Co toto spojení označuje, historici dodnes neví. „Je to zapříčiněno i tím, že toto označení se ze středověkých pramenů objevuje jen v této listině, nemáme tedy další záchytný bod k identifikaci,“ podotýká Petr Mareš.

Video Události v kultuře
video

Všechny listiny Zlaté buly sicilské poprvé vystaveny pohromadě

Na basilejské listiny se po vymření Přemyslovců po meči zapomnělo, znovu na ně upozornil až Karel IV., když 7. dubna 1348 Zlatou bulu sicilskou potvrdil další listinou – opět zlatou bulou. Jejím prostřednictvím vytvořil jakýsi ústavní základ panovnické moci v českých zemích.

Založeno 1918

Všechny čtyři zlaté buly si je možné prohlédnout v Císařské konírně Pražského hradu do 1. července, tedy do skončení výstavy Labyrintem dějin českých zemí. Ta je součástí projektu Založeno 1918, jímž Hrad připomíná letošní sté výročí vzniku Československa.

Začal v lednu pětidenním představením originálů významných listin, mimo jiné mezi nimi byla zařazena i hlavní listina Zlaté buly sicilské. Pod stejnou hlavičku patří také výstava Doteky státnosti, které je možné v hradní Jízdárně navštívit do konce května. Výstavní projekt uzavře Stráž na Hradě pražském (od 28. června do 31. října).