Za Letními slavnostmi staré hudby hledej ženu

Ženy v hudbě byly dlouho považovány za výjimečný, dokonce i nevítaný jev. Neznamená to ale, že by jejich role byla bezvýznamná, připomínají 16. Letní slavnosti staré hudby. Tématu „femina aeterna“ čili „věčné ženy“ zasvětily celý ročník. Připomenou ženy, divoženky i bohyně jako tvůrkyně i hrdinky.
Callisto
Zdroj: Letní slavnosti staré hudby Autor: Jiří Sláma
Video Letní slavnosti staré hudby patří ženám
video

Letní slavnosti staré hudby patří ženám

Úvodní večer 13. července v Zámku Troja je věnován múzám a hrdinkám francouzské barokní hudby. Program s názvem La Muse je vystavěn na dílech dvou francouzských skladatelek, které působily v Paříži na sklonku vlády Ludvíka XIV. Výběr z francouzských barokních kantát a dvorských, ale také pijáckých písní doplní ukázky z první francouzské opery, kterou kdy zkomponovala žena.

Kompozice barokních umělkyň Julie Pinelové a Élisabeth Jacquet de la Guerre vystřídají skladby inspirované osudy významných hrdinek křesťanské tradice a příběhy ženských mytologických postav. Zhudebněné sonety Franceska Petrarky připomenou Lauru, jíž své básně věnoval. Pannu Marii zas její obraz v dílech renesančních mistrů. Po věštkyni Sibylle je pojmenován program představující hudební vize první známé skladatelky, středověké donny universale Hildegardy von Bingen;

Koncerty, hrané především na dobové hudební nástroje, rozezní především pražské paláce a kostely. Závěr festivalu 6. srpna ale uslyší publikum ve Státní opeře. Barokní operu Callisto od Francesca Cavalliho o nymfě, po níž zatoužil sám Jupiter, nastudoval soubor Collegium Marianum a divadelní společnost Buchty a loutky.