Kdo mě dneska hlídá?

Praha - Tato otázka je názvem výstavy obrazů Františka Matouška v Galerii České pojišťovny. Autor přišel s technikou, která je velmi zajímavá a díky níž je jeho tvorba nezaměnitelná. Pracuje na bázi vytrhávaných nití z džínoviny a touto redukcí vytváří téměř fotorealistické obrazy, které domalovává barvami. František Matoušek se objevil na výtvarné scéně v polovině devadesátých let a okamžitě na sebe upoutal pozornost.

Kurátor Galerie České pojišťovny Pavel Lagner k výstavě říká: „Dílo Františka je mi mimořádně blízké svojí citlivostí, něhou, pokorou a smyslem pro krásu všední obyčejnosti. Z mého úhlu pohledu autor nic nepředstírá, jen vypráví o tom, co má rád, o situacích, prostředích a lidech, díky kterým se cítí šťastný. Na většině vystavených obrazů nacházíme jeho malou dcerku při každodenních běžných činnostech. Ale přesto nejde jen o prvoplánové zachycení banální situace, ale o okouzlení životem a fascinaci z neopakovatelnosti prchajícího okamžiku.“

„Tato subtilní a velmi osobní poloha mi naprosto vyhovuje. Jeho umění spatřuji hlavně v tom, jak dokáže přenést a zprostředkovat své osobní vyjádření tvůrčími prostředky, bez špetky podbízivosti a laciné líbivosti. Jde o obrazy, které jsou čímsi až dojemně blízké a důvěrně známé,“ pokračuje kurátor.

Výběr obrazů se soustředil na komorní figurální díla z Matouškovy aktuální tvorby a vycházel z dlouhodobé výstavní obrazové koncepce galerie „Krajina a figura v současném českém umění“. Nová výstava Františka Matouška nás může přesvědčit o tom, že se malíř stále úspěšně vyvíjí.

K tomu Lagner dodává: „Domnívám se, že posun je jednoznačný, a to nejen formálně. Tím, že autor vytrhávání džínoviny doplňuje ve stále větší míře rozsáhlou malbou akrylem, jsou obrazy “malířštější„. Posun nastává i ve volbě větších formátů, ale především v odstranění jakýchkoli náznaků dekorativnosti a technické samoúčelnosti, kde se mohlo někdy zdát, že si v jedinečnosti techniky možná až příliš libuje. Nyní si myslím, že originální forma i obsah jsou navzájem v plně logickém a harmonickém celku.“

Výstava v Galerii České pojišťovny, Spálená 14, Praha 1, je otevřena denně od 10 do 18 hodin do 21. října 2007.