Odkrývání starého Egypta zpřístupněno všem

Praha - V Lichtenštejnském paláci na Kampě začala výstava k 50. výročí vzniku Českého egyptologického ústavu. Představuje jeho nejcennější vykopávky spolu s egyptologickými exponáty ze sbírek Josefa Ferdinanda Habsburského a Národního muzea a potrvá pouze do 27. dubna.

Mezi 138 vzácnými předměty jsou například 4 nádoby na ukládání vnitřností během mumifikace, nádoby na kosmetické přípravky, alabastrová podhlavnička nebo soubor měděných nádobek. 

Expozice nazvaná Odkrývání starého Egypta přehledně představuje probouzející se zájem o staroegyptskou civilizaci v českých zemích, počátky egyptologického bádání u nás a aktivity Českého egyptologického ústavu v Egyptě v prvních třech desetiletích jeho existence.

„V nedávné době jsme pokračovali v dokumentaci a zajišťování šachtové hrobky hodnostáře z poloviny 1. tisíciletí před Kristem,“ upřesňuje ředitel ústavu Ladislav Bareš.

Vedle exponátů z tzv. staré sbírky je možné vidět jinde nezastoupené nálezy českých egyptologů v Núbii a v Abúsíru. Za zmínku stojí především pohřební výbava princezny Chekeretnebtej, soubory předmětů z mastaby vezíra Ptahšepsese i z pyramidového komplexu panovníka Raneferefa.
 
Další dvě desetiletí výzkumů českých egyptologů v Egyptě přibližuje mozaika fotografií Martina Frouze, fotografa a obrazového redaktora českého vydání časopisu National Geographic, který s českými egyptology spolupracuje od roku 2003. Spolu s nejvýznamnějšími objevy českých egyptologů za posledních několik let jeho snímky zachycují též jedinečnou atmosféru archeologických výzkumů v Egyptě i rozmanité tváře této pozoruhodné země na Nilu. 
 
Výstava je na území České republiky první z řady akcí, které se vážou k projektu Rok české egyptologie a je pořádána v rámci projektu Výzkum civilizace starého Egypta. Provází ji česko-anglický katalog. Padesátiny Českého egyptologického ústavu připomene i výstava v Káhirském muzeu, která  připomene nejzajímavější předměty, které čeští archeologové v Egyptě objevili, a fotografická výstava na americké univerzitě v Káhiře.