Aby se to už neopakovalo

Praha - V pondělí 21. dubna začíná v hlavní budově Filozofické fakulty výstava o dějinách K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů. Pod názvem Aby se to už neopakovalo se podařilo vystihnout nejen historii K 231, který byl jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968, ale i širší kontext celého období komunistického režimu.

Výstava obsahuje celkem patnáct tematických panelů a čtyři vitríny s ukázkami dobových dokumentů a publikací o K 231. K výstavě také vychází katalog s rozsáhlou obrazovou přílohou. Jednotlivé sekce expozice jsou věnovány např. politické represi v letech 1948 až 1968, pokusům o rehabilitaci a odsouzení komunistických zločinů v roce 1968, nekomunistické tradici Pražského jara, jednotlivým představitelům K 231 a jejich pestrým osudům po ukončení činnosti klubu v září 1968.

„Pro zájemce je to takový průvodce tím, co vedlo k roku 1948, jsou zde dokumenty, ukázky a nezapomíná se ani na osudy lidí po roce 1968,“ přibližuje výstavu její spoluautor Petr Blažek. Jeho kolega Tomáš Bursík k tomu dodává: „Snažili jsme se ukázat druhou stranu, vnitřní život např. ministerstva vnitra, komunistické strany. Chtěli jsme odhalit to, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi, když se jednalo o K 231.“

Výstavu doplňuje katalog s obrazovou přílohou, ve které jsou obsaženy dokumenty, které vznikly např. činností K 231, Státní bezpečnosti, ale i komunistické strany. Samotná expozice posléze poputuje do dalších regionů ČR, např. do Karviné, Brna nebo Plzně.