Česká televize dnes představí dopisy z komunistických cel smrti

Ostrava - Poslední okamžiky šesti obětí československých justičních vražd z období komunismu v letech 1949-1953 přiblíží nový dokument ČT s názvem Dopisy z cely smrti. Opírá se o poslední dopisy před smrtí, které archivy vydaly až po dlouhých desetiletích. Atmosféru soudních procesů a věznic komentují pamětníci, situaci jednotlivých rodin vykreslují dosud žijící příbuzní a přátelé. Dokument režiséra Marcela Petrova uvede dnes v premiéře od 20:00 ČT2. 

Snímek se kromě známých osobností - političky Milady Horákové a generála Heliodora Píky - zaměřuje také na poslední korespondenci sedláka Jaroslava Melkuse a kněze Jana Buly, kteří byli odsouzeni v souvislosti s Babickým případem. Posledními dvěma aktéry jsou voják Josef Pohl a typograf Rudolf Fuksa.

Dopisy na rozloučenou, které těsně před popravou adresovali odsouzení svým blízkým, zanechávají silný dojem. Svědčí o morálně pevném postoji a hlubokém přesvědčení o správnosti zvolené cesty. Jsou psány úhledným písmem, kultivovaným jazykem, bez stopy sentimentu a sebelítosti. Ostře kontrastují s jazykem komunistické propagandy, která z obětí úporně vytvářela před veřejností téměř patologické nepřátele režimu.

Poslední řádky nespravedlivě popravených komunistický režim ve většině případů adresátům nedoručil. Zůstávaly založeny v archivech a jejich hlubokou výpověď si příbuzní, nebo teprve jejich potomci, mohli přečíst až po pádu komunismu.

Oběti 1948-1989

  • 248 popravených
  • 4 500 úmrtí ve věznicích
  • 200 tisíc politicky odsouzených
Heliodor Píka
Heliodor Píka