Stavovské divadlo jako ministerský dárek Bělohlávkovi?

Praha – Ve hře o Stavovské divadlo se objevil další aktér – Pražská komorní filharmonie. Po sloučení Státní opery a Opery Národního divadla se právě pro ni má údajně uvolnit scéna Stavovského divadla. Taková byla prý část dohody mezi ministrem kultury Jiřím Besserem a Jiřím Bělohlávkem, který pražské filharmoniky založil. Nyní působí v Londýně, ale už přislíbil své angažmá v roli šéfdirigenta České filharmonie. Náměstek ministra kultury Radek Zdráhal ovšem v Událostech, komentářích pravdivost této informace odmítl.

„Jiřímu Bělohlávkovi před podpisem závazků vůči České filharmonii slíbili, že jeho Pražská komorní filharmonie bude účinkovat v mozartovském programu Stavovského divadla,“ tvrdí operní manažer Richard Kolář. "Postavení Pražské komorní filharmonie je pravým účelem fúze Státní opery a Národního divadla, jiný smysl nedává," domnívá se. Jiným způsobem podle něho ministerstvo slib daný Bělohlávkovi splnit nemůže.

Ministerstvo kultury se kuloárním informacím brání. „Na toto téma nebylo s panem Bělohlávkem nikdy hovořeno,“ odmítá náměstek ministra kultury Radek Zdráhal. "Vyjednávali jsme o tématech ekonomických, dramaturgických, uměleckých a personálních, o rozdělení kompetencí. Ani okrajově nepadla zmínka o Pražské komorní filharmonii."

Video Rozhovor s Richardem Kolářem a Radkem Zdráhalem
video

Rozhovor s Richardem Kolářem a Radkem Zdráhalem

Rozhovor s Richardem Kolářem a Radkem Zdráhalem

UK 10.2.2011

Reportáž Maria Kubaše

Zdráhal: Filharmonie ve hře je, ale žádný slib za tím není

Možnost působení filharmonie ve Stavovském divadle, kde by podle záměrů ministerstva kultury měla vzniknout mozartovská scéna, ale Zdráhal neodmítá. Koneckonců jeden orchestr, který by po sloučení Státní opery a Národního divadla zbyl, nemůže hrát na třech scénách.

„Určitě by měl být posílen odkaz mozartovský, případně barokní, protože tato budova si to rozhodně zaslouží. Ale tady bych předjímal výsledky týmů a komisí, které se tímto zabývají,“ uvedl Zdráhal, pod jehož vedením vznikla pětičlenná pracovní skupina, závěrem jejího setkávání by měl být vznik koncepce dalšího směřování Státní opery.

Zdůraznil, že na případné reformě pražských operních scén se teprve pracuje. Výsledek by podle něho měl být znám přibližně do dvou měsíců. "Samozřejmě probíhaly a probíhají kontroly, a to jak ve Státní opeře, tak v Národním divadle, jsou zadány právní analýzy v rámci možných daných řešeních,„ odpověděl Zdráhal na Kolářův dotaz, na základě jakých závěrů ministerstvo “vyhlásilo reorganizaci".

Kolář: Ministerstvo postupuje bez znalosti věcí

Kolář se ovšem nedomnívá, že sloučení operních scén začalo ministerstvo zvažovat po řádné přípravě. „Ředitelé obou divadel dostali za úkol zpracovat operační plán majetkového spojení od 1. ledna 2012. Jestliže minesterstvo žádnou koncepci nemá, a nemůže ji mít, když nemá žádnou analýzu, tak jaký smysl tento materiál má?“ ptá se. 

A upřesňuje, v čem vidí zásadní problém: "Já osobně jsem zastáncem názoru, že nejlepší by bylo ponechat s jistými, nezbytnými úpravami status quo. Nechám se ovšem rád přesvědčit, pokud nějaká analýza ukáže, že jiné řešení by bylo lepší. Problém je v tom, že ministerstvo postupuje bez znalosti věcí, bez auditu, bez rozboru, bez variant řešení a bez koncepce. A v takové situaci se domnívám, že nemělo žádnou fúzi vyhlašovat."

Hermanova koncepce - řešení, nebo varianta?

Zdráhal Kolářovy domněnky považuje za nepodložené fabulace. Sloučení je podle něho pravděpodobné, nikoli ovšem jisté. Jedním z podkladů, z kterého ministerstvo vychází a který také zveřejnilo, je podle Zdráhalových slov koncepční model operního divadla. Jeho autorem je teatrolog Josef Herman. Zveřejnění konceptu vyvolalo bouřlivou reakci v umělckých kruzích, mimo jiné kvůli obavám ze zrušení působení činohry ve Stavovském divadle.

"Studie doktora Hermana ale není konečnou koncepcí, je jen jedním z mnoha podkladů. I proto jsme oslovili Ondřeje Černého, ředitele Národního divadla, a Radima Dolanského, pověřeného vedením Státní opery. Pánové souhlasili s vypracováním jisté studie, která by měla říkat, jakým způsobem by oni tuto transformaci řešili," odpověděl Zdráhal i na výše položenou otázku operního manažera Richarda Koláře.

Ten ale náměstkova slova označil také za fabulaci. „Od prvních kroků, které ministerstvo vyhlásilo, se odvolávalo na koncepční model pana Hermana, který ovšem nikdo neznal a ministerstvo ho usilovně tajilo,“ říká.

Nové informace by do celé situace mohl vnést 15. únor, kdy by podle informací České televize měly být představeny výsledky tzv. operačního plánu sloučení Státní opery a Národního divadla, na němž ředitelé obou institucí pracují.