Velhartická archa

Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá představuje jeden z největších klenotů, jež má pražská Národní galerie ve svých sbírkách. Velhartická archa je jediným intaktně a kompletně zachovaným oltářem svého druhu v Čechách. Výjimečně kvalitní na tomto skříňovém oltáři je především jeho řezbářské provedení, kde se odráží velmi pružná reakce anonymního mistra či mistrů na soudobé trendy v umění pozdního středověku. Oltář pochází, jak již jeho název napovídá, z Velhartic v jihozápadních Čechách a byl vytvořen na konci 15. století, v letech 1490-1500. Detaily tohoto uměleckého díla přiblíží kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Helena Dáňová.

Další díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá přinese portál ČT24 opět v neděli 26. června. Tématem bude tentokrát Autoportrét Petra Brandla, jenž představí kurátorka Sbírky starého umění Andrea Rousová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Velhartická archa
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Velhartická archa