Dvojité vidění jednoho světa

Písek - Reflektování současných společenských jevů v tvorbě spoujuje malíře Jana Gemrota a sochařku Paulinu Skavovou. Ale nejen - také diplopia neboli dvojité vidění téhož a stejnojmenná výstava v písecké Sladovně.

Ve své (hyper)realisticky orientované tvorbě oba umělci podle galerie sdílejí kritický, mnohdy ale humorný pohled na mezilidské vztahy či základní existenciální otázky. Výstava nicméně není zaměřena na jedno téma. „Jedná se o konfrontaci našich náhledů na aktuální svět, které může nabízet současná malba a socha,“ upřesnil Gemrot.

Osmadvacetiletý tvůrce patří mezi nadějné malíře nastupující generace. Díky svému talentu byl přijat na studium Akademie výtvarných umění po ukončení třetího ročníku střední Výtvarné školy Václava Hollara. Jeho vrstevnice Paulina Skavova studovala také na AVU v ateliéru Karla Nepraše a poté u Milana Knížáka.

Ze svých děl vybírali pro Písek ta, která se prostorově hodí do objektu Sladovny. Gemrot například ukáže některé velkoformátové malby, z nichž jedna měří na výšku až tři metry. „Nechceme říkat, co přesně lidé mohou vidět, protože každý má svou imaginaci a každý může totéž vidět jinak. To je také vlastně hlavním mottem naší výstavy,“ podotkla Skavova.

Výstava Diplopia (dvojité vidění téhož) potrvá do 9. září.