Muzeum představí nový soubor děl Alfonse Muchy

Praha - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze dnes představí soubor děl Alfonse Muchy, které získalo do svých sbírek. Sběratelka Věra Neumann se rozhodla muzeu darovat kolekci kreseb a tisků vztahující se k Muchově Otčenáši, jeho osobité interpretaci křesťanské modlitby.

„Naše první kontakty s mecenáškou umění paní Věrou Neumann, která žije ve Švýcarsku, se datují do devadesátých let. Na její popud jsme tehdy připravili pro tuto zemi výstavu raného díla Františka Drtikola. Již tehdy jsme se dozvěděli, jak bohaté jsou umělecké sbírky evropského umění doby symbolismu a secese manželů Neumannových. Darováním cyklu našemu muzeu sledovala paní Neumann především to, aby bylo dílo zachováno jako celek,“ informoval Radim Vondráček, hlavní kurátor UMPRUM.

Malíř nejen ilustroval modlitbu, ale navrhl i písmo a grafickou úpravu knihy, která odráží jeho tehdejší uvažování. Mísí se v něm katolická výchova v dětství, vlivy soudobých myšlenkových proudů, například teosofie či okultismu nebo hnutí svobodných zednářů.

Video Rozhovor s Radimem Vondráčkem
video

Rozhovor s Radimem Vondráčkem

Rozhovor s Radimem Vondráčkem

STU6-22.11.12

Telefonát Evy Spáčilové

Reportáž Evy Spáčilové

Podle slov znalkyně Muchova díla Anny Dvořákové je Otčenáš důkazem toho, jak hlubokým umělcem a myslitelem Mucha byl. Každá z ilustrací obsahuje spoustu symbolů, náznaků a myšlenek, jejichž dešifrování vyžaduje široké vzdělání. Unikátní dílo knižní kultury vyšlo poprvé v Paříži v roce 1899.

Mucha konvolut tisků a kreseb daroval Charlesi Freund-Deschampsovi, jehož dceru si měl vzít za ženu. Poté dílo putovalo do kolekce prezidenta třetí francouzské republiky Raymonda Poincarého. Na veřejnosti se objevilo až na počátku 70. let, v roce 1972 se dražilo v Paříži. Manželé Neumannovi se o ní dozvěděli pozdě, ale podařilo se jim kontaktovat všechny kupce a Muchovy kresby a grafiky vykoupit a spojit je znovu v jeden celek.