Karel Škréta: Narození sv. Václava

Již potřetí se společně vydáme po stopách našeho nejvýznamnějšího raně barokního malíře Karla Škréty. Stěžejní pro formování jeho stylu byl desetiletý zahraniční pobyt v Německu, Švýcarsku a především v Itálii, kde se seznámil s těmi nejvýznačnějšími uměleckými centry té doby. Po svém návratu roku 1638 obdržel rozsáhlou a prestižní zakázku, kterou byl Svatováclavský cyklus pro klášter bosých augustiniánů na Zderaze. Z celkového počtu 32 lunet se jich dochovalo jen osm. Narození sv. Václava je prvním výjevem cyklu a otevírá celou sérii.

Scéna se odvíjí od právě narozeného miminka, které Škréta vložil do rukou porodní báby.  Plátnu dominuje omdlévající matka Drahomíra, jíž křísí dvě služky pomocí vonných solí. K dítěti pak přistupuje žehnající sv. Ludmila. Kontrast mezi oběma ženami může být vnímán jako konflikt mezi pohanstvím a křesťanskou vírou.

Obraz z roku 1640 nese charakteristické rysy Škrétova stylu. Epickou šíři i dramatickou soustředěnost, monumentální patos a vznešenost stejně jako narativní detaily i psychologickou charakteristiku jednotlivých lidských typů. Půvabné momenty díla, jenž stojí na počátku barokní malby v Čechách, přiblíží kurátorka Marcela Vondráčková.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Narození sv. Václava
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Narození sv. Václava

Marcela Vondráčková je kurátorkou Sbírky starého umění. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1996), kde absolvovala i doktorské studium (2005). Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

Poslední letošní díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá uvidíte opět v neděli 16. prosince. Kurátorka Andrea Rousová představí obraz Karla Škréty Paris a Helena. Všechny předešlé díly naleznete zde.