Bohuslav Reynek do každé rodiny

Čas od času se v České kulturní obci za přispění velkého nadšení a ještě většího úsilí podaří vytvořit něco vskutku velkolepého. Tentokrát se to povedlo Národní galerii v součinnosti se Zdeňkem Sklenářem, Nadačním fondem Richarda Fuxy a Nadací Reynek při realizaci výstavy Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout. Oživit dílo u nás ne až tak doceněného uměleckého velikána Bohuslava Reynka vzalo na sebe podobu monumentální akce, která kromě samotné výstavy ve Valdštejnské jízdárně Pražského hradu zahrnující originální grafiky, z nichž jsou některé vystavovány úplně poprvé, obsahuje i vydání výjimečného provedení Bible s výtvarným doprovodem Reynkových grafik a netradiční doprovodný program provázející zvláště otevření výstavy.

Video Bohuslav Reynek do každé rodiny
video

Bohuslav Reynek do každé rodiny

Bohuslav Reynek do každé rodiny

Jaroslav Med: Reynek si nikdy na nic nehrál ani se nepřetvařoval

Zahajovací ceremoniál pojali organizátoři jako velkolepou akci související s umělcovou zbožností a také Velikonocemi. Vše odstartuje 16. dubna v 17. hodin slovo kardinála Dominika Duky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, následovat budou výjevy z pašijových her, scénický tanec na téma posledních slov Krista a Velikonoční průvod do Valdštejnské jízdárny, čímž se oficiálně otevře ojedinělá instalace Reynkova díla.

Architektonické ztvárnění expozice, za jejímž zrodem stál Miroslav Vavřina, by podle něj mělo návštěvníka vtáhnout do křehkého světa umělce tím, že je jakoby nekonečnou linkou odděleno od okolního prostoru. Divák by měl tiše a soustředěně skoro proplouvat expozicí bez pravých úhlů, vtažen do niterné atmosféry tlumenou barevností výstavních ploch. Vše je podřízené citlivé prezentaci díla, které vzniklo v petrkovském „ateliéru“, v kuchyni u kamen, v němž se odráží celý Reynkův svět – krajina, zátiší, biblické motivy, výjevy každodenního života.

„Reynek skrze grafiku uklidňuje své vize, inspirován vírou vycházející přímo z Bible, ze staré zbožnosti. I tyto náměty jsou zasazeny do bezprostředního okolí statku, Bible je přenesena do zahrad petrkovských. Ve svých grafikách klade rovnocenně citlivost a sílu vyjádření vedle hloubky emocí a vše propojuje virtuozitou v harmonický celek,“ upozorňují organizátoři.

Nutno konstatovat, že záměr se zdařilo plně realizovat. Poměrně subtilní grafiky jsou citlivě prezentovány v klidné lince tak, aby pozvolna mohly působit a jemnost sdělení se nepřerušovaným tokem dokázala postupně měnit v naléhavost až mystičnost. Síla Reynkova tichého hlasu je umocněna v jakousi vnitřní intenzitu, působivou jednoduchostí, která má ovšem v sobě zakomponovanou potřebnou rafinovanost.

Návštěvníci expozice tak konečně i v Čechách mohou, za pomoci doplňujících citací z umělcových deníků či básní, objevit tohoto citlivého génia v jeho celistvosti tak, jak jej již plně docenili Číňané, prostřednictví výstavy Bohuslav Reynek, Český moderní samotář, kterou v Národní galerii Číny NAMOC v Pekingu uspořádal s nebývalým úspěchem milovník tvorby Bohuslava Reynka a majitel nejrozsáhlejšího souboru z Reynkovy pozůstalosti, Zdeněk Sklenář. Především díky jeho úsilí a nadšení pro Reynkovu tvorbu se tak můžeme setkat s umělcem vnitřně a neokázale radostným, přestože nám byl doposud prezentován spíše jako člověk smutku, s osobností, která by si dle slov Sklenáře měla najít cestu do každé rodiny, neboť je přínosnou a obohacující, která může proměnit vnitřní svět každého z nás.

Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout - Richard Fuxa a Veronika Reynková představují nové vydání Bible z Reynkovými grafikami. Expozice Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně Pražského hradu.
Zdroj: ČT24
Autor: Marie Třešňáková

Výjimečná akce zrodila i výjimečné vydání Bible s Reynkovými grafikami

Promítání biblických námětů do Reynkovy tvorby přivedlo organizátory k myšlence vydání výjimečného provedení bible s výtvarným doprovodem jeho grafik, která bude jak ke zhlédnutí, tak i ke koupi přímo v prostorách výstavy.

Prof. Zdeněk Ziegler společně s Alešem Najbrtem a Markem Pistorou ze Studia Najbrt graficky zpracovali dvě verze bible, která je doprovázena 105 reprodukcemi grafik Bohuslava Reynka. Bible je připravena ve dvou variantách, společnou mají grafickou úpravu a počet reprodukcí. První je provedena v plátěné vazbě s reprodukcí clichés verre (metoda upravovaného skleněného negativu – fotografika) Ukřižování, v nákladu 800 exemplářů. Druhá je vázána v ušlechtilé kůži a vychází v nákladu pouhých 250 kusů. Je opatřena vevázaným originálem jednoho Reynkova grafického listu, vytištěným v roce 2014 mistry svého oboru Milanem a Pavlem Dřímalovými. Jedná se o 10 různých grafických listů po 25 exemplářích, vůbec posledními tisky z původních matric. Vazbu knihy zpracovala německá dílna Mayer z Esslingenu. Kniha má zlatou ořízku s reliéfní ražbou slov REYNEK a BIBLE a v ušlechtilé kůži je ražba a Reynkova grafika.

Bohuslav Reynek – grafik, malíř, ale také básník a překladatel. Od roku 1948 až do poloviny 60. let nebyl v Československu vystavován ani vydáván. V průběhu 60. let se stal kultovní postavou uměleckého světa.  Dnes je, přestože byl vlastně samouk, jedním z nejvýše ceněných grafiků. Jeho pozici i dílo reflektovala řada výstav od roku 1989. Křehká hranice mezi kresbou, grafikou a malbou v jeho souvislém a rozsáhlém sugestivním a nadčasovém díle je v českém prostředí ojedinělá. Bohuslav Reynek už v počátku své tvorby patřil do části čapkovské generace umělců a intelektuálů, která spojovala přirozenou estetiku umění s řádem přírodního světa. Bohuslav Reynek žil od poloviny 20.let až do roku 1936 se svou rodinou střídavě ve francouzském Grenoblu a v Petrkově, kde žil až do své smrti v roce 1971.

Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout/ Valdštejnská jízdárna, Národní galerie - výstava je pro veřejnost otevřena od 17. dubna do 31. července denně od 10 do 19 hodin.