Olomouc odkrývá tajemné dálky českého symbolismu

Olomouc - Výstava Muzea umění Tajemné dálky poprvé obsáhleji mapuje specifickou část české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století ovlivněnou symbolismem. Přestože symbolismus měl zásadní význam pro české moderní výtvarné umění, dosud byl prezentován jen jako kapitola umění období secese. Pod vedením autora výstavy Otto M. Urbana muzeum získalo z veřejných a soukromých sbírek v Česku, Německu či Norsku atraktivní soubor prezentující tento směr. Obsahuje díla předních českých umělců, jako je František Bílek, František Kupka, Josef Váchal, Jan Preisler, Jan Zrzavý, Alfons Mucha a mnoha dalších.

Podle historika umění Otto M. Urbana byl symbolismus v českém prostředí klíčovým uměleckým hnutím druhé poloviny 19. a počátku 20. století, protože jeho představitelé poprvé začali i formálně vystupovat jako součást širšího uměleckého proudu. „Zásluhou symbolismu patřilo v následujících desetiletích české umění do přirozeného kontextu evropské kultury,“ vysvětloval autor koncepce výstavy, který se dlouhodobě věnuje středoevropskému symbolismu. Zdůraznil, že tato výstava a také stejnojmenná kniha je vůbec prvním pokusem o komplexní představení tohoto fenoménu.

Pojítkem vystavených děl z let 1880 až 1914 je vyjádření duchovního názoru prostřednictvím symbolu. Soubor obsahuje více než tři sta obrazů, plastik, kreseb, grafik a knih. „Skýtá bohatý obraz tvorby umělců tří generací, jejichž hluboký zájem o sen a fantazii zásadně ovlivnil budoucí tvář umění 20. století,“ doplnila kurátorka Anežka Šimková.

Výstava je rozdělená do šesti tematických okruhů, které diváky světem symbolismu provázejí. "V souboru Soumrak Nymf vystavujeme autory, kteří nacházeli inspiraci v antických mýtech a legendách. Ztracený ráj zase zahrnuje křesťanská témata, která symbolisty přitahovala tajemstvím a hlubokou spiritualitou," přiblížil Urban. Další oddíl se jmenuje Květy intimních nálad a korunuje ho jeden z nejznámějších obrazů Jana Preislera - triptych Jaro, který do Olomouce zapůjčila plzeňská galerie.

Část nazvaná Přízraky je plná démonů, upírů a nadpřirozených bytosti, tak je maloval například Jaroslav Panuška. Pátý okruh nese název Subtilnost smutku, šestý je knižní, jmenuje se Libri et Anima a představuje díla literárních symbolistů, jako byli Karel Hlaváček, S. K. Neumann, Viktor Dyk a především Otokar Březina, jehož básnická sbírka Tajemné dálky dala název celé výstavě. „Chtěli jsme zdůraznit význam symbolismu pro zrod moderní české knihy a také poukázat na provázanost literátů a výtvarníků,“ dodal Urban.

Video V Olomouci je mimořádná výstava o českém symbolismu
video

V Olomouci je mimořádná výstava o českém symbolismu

V Olomouci je mimořádná výstava o českém symbolismu

Zrzavý, Švabinský nebo Mucha na společné výstavě věnované snovému uměleckému směru - symbolismu. Kurátoři expozici, kterou otevřou za pár minut v Muzeu umění v Olomouci, označují za svátek.

Největší výstava českého symbolismu

Slavná jména doplňuje mnoho méně známých i sporadicky vystavovaných autorů. „Jsem velice rád, že v průběhu přípravy výstavy se nám podařilo objevit celou řadu zajímavých děl ze soukromých sbírek v Česku i zahraničí,“ podotkl Urban.

Komornější verze výstavy Tajemné dálky pod názvem Vládcové snů byla od května do září v Mezinárodním centru kultury v polském Krakově. Olomoucká výstava potrvá do 22. února 2015. Ředitel muzea Michal Soukup ji označil za vrchol letošního programu.