Prodejci cigaret na internetu neověřují věk zákazníků, jak jim ukládá zákon, zjistila kontrola

Prodejci, kteří nabízejí cigarety a další tabákové výrobky na internetu, neověřují věk nakupujícího podle zákona. Vyplývá to z kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), která prověřila jedenáct prodejců. Inspekce je vyzvala k nápravě a zahájí s nimi správní řízení.

Cigarety na internetu nabízejí jak specializované e-shopy, tak obchodní řetězce s různými druhy zboží. „Věk nakupujícího lze podle zákona ověřit několika způsoby. Buď pomocí systému mojeID, podle průkazu totožnosti při registraci učiněné osobně či prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti, na kterém jsou údaje nepotřebné k identifikaci začerněné,“ vysvětlil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Možný je také „jiný hodnověrný a jednoznačný způsob“, což může být listinný dokument ověřený na místě CzechPoint. Zároveň se musí kontrolovat věk a totožnost při převzetí zboží, ověření se tak děje ve dvou krocích.

Zaškrtnutí políčka „je mi 18 let“ nestačí

Nic z uvedeného výčtu možností ale prodejci nesplňují, což inspekce zjistila i za použití nezletilých figurantů, kteří si bez problémů tabákové výrobky nakoupili. „V devíti případech inspektoři zjistili, že e-shop není vybaven povinným systémem jednoznačně ověřujícím věk nakupujícího. Někteří prodejci ponechávali ověření až na dopravce při předání zásilky, nebo spoléhali na formální potvrzení věku nakupujícího,“ řekl Pavel Kopřiva a dodal, že za dostatečné nelze považovat zaškrtnutí políčka s textem „je mi 18 let“, zadání data narození ani podobné nejednoznačné způsoby ověření věku.

Věk je třeba ověřit i při předání zásilky

Ve třech případech nikdo neověřil věk kupujícího při předání zásilky, v pěti případech prodejci nesplnili povinnost oznámit systém ověření věku do registru ministerstva zdravotnictví. Ve dvou případech chyběla v e-shopu informace o zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Inspekce vyzvala prodejce k neprodlené nápravě a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty. Vzhledem k zjištěním bude v kontrolách internetového prodeje tabákových výrobků pokračovat.

Zákon stanovuje minimální věk zákazníka na 18 let a jasně definuje, jak má ověření věku vypadat. Vzhledem k tomu, že nesplnil všechny požadavky ani jeden prodejce, SZPI nezveřejnila jejich seznam. Dá se podle ní očekávat, že stejný problém budou mít i další dosud nekontrolovaní prodejci.