NKÚ našel chyby v účetnictví ministerstva práce za skoro 8,5 miliardy korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) mělo v účetnictví za loňský rok chyby za 8,4 miliardy korun, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle kontrolorů vedlo ministerstvo v roce 2016 neprůkazné účetnictví a neprovedlo řádnou inventarizaci svých účtů.

Nedostatky v účetnictví za více než čtyři miliardy korun se týkaly účtování výnosů z předfinancovaných projektů z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo je zaúčtovalo až v roce 2016, podle NKÚ tak ale mělo učinit už o rok dříve. Ministerstvo dále podle kontrolorů neúčtovalo dlouhodobé podmíněné závazky z uzavřených smluv.

Inspektoři zjistili i nedostatky v údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Nesprávnosti v těchto datech přesáhly 143 milionů korun, upozornil NKÚ.

Podle kontrolorů ministerstvo často měnilo účetní software a údaje, které do něj vkládalo, nebyly dostatečně podrobné. „Od roku 2011 změnilo MPSV svůj účetní software třikrát, naposledy v roce 2016,“ zjistil NKÚ. Přechod na nový systém ale neměl resort podle kontrolorů dobře připravený.

„Kvůli neprůkaznosti účetnictví nemohl NKÚ vyhodnotit, jestli účetní závěrka MPSV za rok 2016 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ministerstva,“ kritizují kontroloři. Ze stejného důvodu nemohl NKÚ posoudit ani to, zda jsou údaje závěrečného účtu v souladu s údaji z účetnictví.

Podle ministerstva vykládá NKÚ účetní legislativu jinak než resorty

Podle náměstka ministerstva práce Martina Kučery se žádné peníze neztratily a jedná se o nedostatky u účetních operací. „S řadou zjištění, případně způsobem jejich formulace, uvedených Nejvyšším kontrolním úřadem v protokolu se opravdu nelze ztotožnit. Proto jsme se také odvolali ke Kolegiu NKÚ proti rozhodnutí o námitkách z kontroly. Námi vznesené námitky však byly zamítnuty,“ dodal náměstek. 

Podle ministerstva práce výsledky kontrol ukazují, že NKÚ vykládá účetní legislativu jinak než resorty. Ty se řídí výkladem ministerstva financí.