Osekání výzkumu totality nebo peněz pro Hrad. Co poslanci do rozpočtu neprosadili?

Sněmovna definitivně schválila státní rozpočet na rok 2017. Nejdůležitější zákon roku se tradičně pokusili poslanci změnit a upravit množstvím pozměňovacích návrhů. Co všechno se jim nepodařilo do finální podoby rozpočtu prosadit?

Neschválené návrhy poslanců

Jana Černochová (ODS): posílení kapitoly ministerstva obrany o deset mld. Kč na úkor podpory agropotravinářského komplexu v kapitole ministerstva zemědělství (pět mld. Kč), transferů nefinančním podnikovým subjektům v kapitole ministerstva průmyslu a obchodu (tři mld. Kč) a ostatních ekologických záležitostí v kapitole ministerstva životního prostředí (dvě mld. Kč); posílení kapitoly ministerstva kultury o 30,2 milionu korun z peněz ministerstva zahraničí na příspěvek Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).

Zdeněk Ondráček (KSČM): přesun 90 mil. Kč z kapitoly Ústavu pro studium
totalitních režimů ministerstvu vnitra na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů. Věra Kovářová (za TOP 09, STAN): převod 5,5 mil. Kč z položky na platy v Kanceláři prezidenta republiky do vládní rozpočtové rezervy.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček
Zdroj: ČT24

Jan Zahradník (ODS): v kapitole ministerstva životního prostředí přesun deseti mil. Kč z dotací neziskovým organizacím na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny.

Vladislav Vilímec (ODS): převod 200 mil. Kč na investice do základních a mateřských škol ve všeobecné pokladní správě z dotace pro Českou exportní banku (100 mil. Kč) a obsluhy státního dluhu (100 mil. Kč), nebo jen z obsluhy státního dluhu, nebo jen z dotace pro Českou exportní banku.

Jiří Skalický (TOP 09): posílení kapitoly ministerstva obrany o 2,28 mld. Kč na vrub podpory agropotravinářského komplexu v kapitole ministerstva zemědělství.

Marta Semelová (KSČM): zvýšení kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí o 500 mil. Kč na platy zaměstnanců v sociálních službách na vrub obsluhy státního dluhu (400 mil. Kč) a Ústavu pro studium totalitních režimů (100 mil. Kč).

Karel Fiedler (nezařazený, Řád národa): převedení 16 mil. Kč do všeobecné
pokladní správy na opravu statku v obci Vysoký Újezd na Berounsku z peněz na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity; ze stejné položky, nebo z dávek v hmotné nouzi přesun 12 mil., deseti mil., šesti mil. nebo tří mil. Kč ministerstvu dopravy na podporu polygonů bezpečné jízdy.

Nina Nováková (TOP 09): přesun 112,8 mil. Kč ministerstvu kultury na platy v kultuře na vrub obsluhy státního dluhu.

Markéta Adamová (TOP 09): převod 1,5 mil. Kč, nebo 945 000 Kč z peněz Kanceláře prezidenta republiky na zahraniční a tuzemské cesty ministerstvu školství na protidrogovou politiku; v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 227 mil. Kč z peněz na platy v úřadu na platy zaměstnanců v sociálních službách.

Markéta Pekarová Adamová
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Jana Hnyková (Úsvit): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 600 mil. Kč z dávek pomoci hmotné nouzi na platy zaměstnanců v sociálních službách, případně navýšení kapitoly ministerstva o 600 mil. Kč na stejné účely z obsluhy státního dluhu.

Anna Putnová (TOP 09): zvýšení kapitoly ministerstva školství o 100 mil. Kč na podporu sportu na vrub obsluhy státního dluhu.

Marek Černoch (Úsvit): do vládní rozpočtové rezervy převést 7,5 mil. Kč z
programu podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy v kapitole ministerstva školství.

Marek Černoch
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Martin Lank (Úsvit): převod 900 mil. Kč z obsluhy státního dluhu do kapitoly ministerstva vnitra na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 322,56 mil. Kč z podpor v nezaměstnanosti na investice v sociálních službách.

Václav Zemek (ČSSD): v kapitole ministerstva životního prostředí převod deseti mil. Kč z podkapitoly „boj se suchem“ do podkapitoly „program péče o krajinu“.

Stanislav Grospič (KSČM): zvýšení rozpočtu ministerstva dopravy o 100 mil. Kč pro Státní fond dopravní infrastruktury na projektovou přípravu železnice z Milovic do obce Všejany nebo Čakovice na úkor kapitoly Ústavu pro studium totalitních režimu.

Kristýna Zelienková (nezařazená): převod 100 mil. Kč ministerstvu spravedlnosti na úpravy bývalé věznice v Uherském Hradišti na úkor odvodů do Evropské unie, nebo odškodnění obětem trestné činnosti ve všeobecné pokladní správě.

Michal Kučera (TOP 09): zvýšení kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu o 100 mil. Kč na dotace na likvidaci ekologických škod po bývalé hornické činnosti na vrub podpory agropotravinářského komplexu v kapitole ministerstva zemědělství.

Jana Fischerová (ODS): zvýšení rozpočtu ministerstva kultury o 300 mil. Kč na knihovny z peněz na platy na ministerstvu financí (100 mil. Kč), z položky
ostatní ekologické záležitosti v kapitole ministerstva životního prostředí (100 mil. Kč) a provozních výdajů ministerstva pro místní rozvoj (100 mil. Kč).

František Laudát (TOP 09): v kapitole ministerstva dopravy přesun 8,16 mil. Kč z výdajů na údržbu silnic 1. třídy na platy v Drážním úřadu; zvýšení výdajů Správy státních hmotných rezerv o 375 mil. Kč na doplnění zásob ropy a pohotovostních zásob z peněz na zabezpečení úkolů ministerstva financí.

František Laudát
Zdroj: ČTK
Autor: René Volfík

František Vácha (za TOP 09): převod 200 mil. Kč z obsluhy státního dluhu do kapitoly ministerstva školství na platy na vysokých školách.

Zbyněk Stanjura (ODS): přesun celkem 29 mld. Kč z osmi rozpočtových kapitol na obsluhu státního dluhu.

Neschválená doporučení rozpočtového výboru

– v kapitole ministerstva dopravy přesun 8,16 mil. Kč z výdajů na údržbu silnic 1. třídy na platy v Drážním úřadu

– zvýšení výdajů Generální inspekce bezpečnostních sborů o 107,71 mil. Kč (92,43 mil. na platy, šest mil. Kč na nákup vozidel, 3,23 mil. na šest nových
zaměstnanců, tři mil. na zvýšení bezpečnosti areálu inspekce, dva mil. na nákup defenzivní techniky a 1,05 mil. Kč na počítače) na vrub obsluhy státního dluhu

– zvýšení výdajů ministerstva školství o 50 mil. Kč na podporu mládeže a o 100mil. Kč na podporu technického a přírodovědného vzdělávání a propagaci vědy mezi žáky základních a středních škol na úkor obsluhy státního dluhu

– zvýšení výdajů ministerstva spravedlnosti o 15 mil. Kč na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti z obsluhy státního dluhu

– zvýšení rozpočtu Úřadu vlády o 15 mil. Kč na protidrogovou politiku na vrub obsluhy státního dluhu