EU prosazuje harmonizaci průběhu exekučního řízení

Praha - Evropská unie chce sjednotit průběh exekučního řízení. Pro Českou republiku to bude znamenat především posílení tlaku na zkrácení exekučního řízení. Myšlenku sjednocení procesů spojených s vymáháním dluhů vítá i Mezinárodní unie soudních exekutorů. Upozorňuje však na to, že státy EU budou společnou řeč hledat jen velmi obtížně.

Právo zemí Evropské unie se v oblasti exekucí velmi různí. Na potřebě jeho sjednocení se shodují všechny členské státy. Cesta k harmonizaci předpisů však přesto nebude jednoduchá. „Všichni by si přáli, aby se to organizovalo na základě jejich legislativy,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČT24 klíčový problém prezident Mezinárodní unie soudních exekutorů Jacques Isnard.  

Česká republika se bude muset při harmonizaci, ať bude vycházet z národních pravidel kteréhokoliv státu, přizpůsobit zejména v délce trvání exekučního řízení. Například v Nizozemí trvá vyřízení celého procesu v průměru 6 až 9 měsíců. Česko je na tom ale mnohem hůře. „V ojedinělejších případech, kdy dlužník nevyužívá své procesní možnosti, které mu exekuční řád dává, to může být srovnatelná doba jako v Nizozemí, ale častěji to bývají dva roky,“ popsal současnou situaci prezident české exekutorské komory Juraj Podkonický.  

Část svého právního řádu musela Česká republika stejně jako ostatní zájemci o začlenění do EU harmonizovat s právem společenství již před svým vstupem. Existuje však řada oblastí, které jednotná legislativa zatím neupravuje. Kromě exekučního řízení k nim patří také mimo jiné úprava výše daně z přidané hodnoty.