Tesco podle Sdružení obrany spotřebitelů zneužívá finanční krizi

Praha - Sdružení obrany spotřebitelů si vzalo na mušku obchodní řetězec Tesco. Nelíbí se mu jeho reklamní slogan "Tesco pomáhá v době krize". Společnost tak prý zneužívá obavy lidí z finanční krize ve svůj ekonomický prospěch. Poslalo už proto stížnost na Tesco Radě pro reklamu.

Není možné, aby společnost Tesco zneužívala finanční krizi pro zvýšení svých ekonomických zisků. Dále se domníváme, že takto pojatá reklama může vzbuzovat pocity strachu z dopadů finanční krize. Podle našeho názoru není vhodné vzbuzovat ve spotřebitelích strach z krize, a posilovat tak pocit nebezpečí z tohoto vyplývající," vysvětlila právnička sdružení Eva Strnadová.

„Kampaň reaguje na atmosféru posledních týdnů, kdy se slovo krize stalo jedním z nejužívanějších,“ řekla již dříve mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Sdružení tvrdí, že použití tohoto sloganu je na hraně zákona o regulaci reklamy. Podle mluvčí Ivany Pickové je takovéto znění reklamy vysoce neetické a v rozporu s dobrými mravy. Sdružení proto začátkem týdne požádalo Radu pro reklamu o vydání stanoviska.

Pokud nezisková Rada pro reklamu uzná pochybení Tesca, nemůže mu udělit pokutu, ani jinou sankci. Její rozhodnutí má totiž pouze formu doporučení.