Možnost výhodného nákupu - exekutorské dražby na internetu

Praha - Exekutorská komora připravuje spuštění internetových stránek, na kterých chce zveřejňovat všechny dražby prováděné jednotlivými exekutory. Lidé by se tak velmi snadno mohli dostat ke dražbám, ve kterých jsou často předměty nabízené za výhodné ceny. V současnosti musí exekutoři zveřejnit dražbu zákonným způsobem, k tomu ale stačí i to, když termín dražby vyvěsí na úřední desce.

„Vytyčili jsme si to jako jeden z prioritních cílů už i z toho důvodu, že to považujeme za poměrně snadné k realizaci,“ řekla ČT nová šéfka komory Jana Tvrdková. Zveřejňování dražeb na internetu by podle ní mělo především přispět k výraznému zvýšení transparentnosti, ale i informovanosti lidí o probíhajících dražbách.

Jana Tvrdková, prezidentka Exekutorské komory:

„Je to (zveřejňování dražeb na internetu) první krok, kterým bychom chtěli přispět k transparentnosti celého exekučního procesu a hlavně ke zvýšení informovanosti jak věřitelů, tak dlužníků o jejich právech a o tom, o čem vlastně exekuční proces je.“

Zákon ukládá exekutorům povinnost zveřejnit informace o pořádaných dražbách. Pro splnění této povinnosti však exekutorovi stačí jen informovat příslušné úřady a vyvěsit oznámení na úřadní desce. Ačkoli podle Tvrdkové velká část exekutorů zachází nad rámec svých povinností a občany informuje i prostřednictvím různých internetových portálů, zájem o dražby je často minimální.

Komora chce proto zavést jednotný informační systém na vlastním webu. Ten by měl pomoci přilákat více zájemců. Vyšší informovanost by pak mohla účastníkům řízení pomoct získat za draženou věc vyšší cenu a věřitelům zase dopomoci k uhrazení celé pohledávky.

Exekucí příbývá

Počet exekucí se posledních osm let neustále zvyšuje, jen za rok 2007 jich přibylo téměř 40 procent a sama komora tím byla poněkud zaskočena. V době krize se navíc očekává, že počet exekucí ještě poroste, letos to však zřejmě ještě nebude. „Důsledky krize z toho procesního hlediska budou mít určitě velké zpoždění,“ poznamenala Tvrdková. Než je totiž možné obrátit se na exekutora, musí mít věřitel pravomocné rozhodnutí soudu, které vymáhání dluhu umožní. Musí tedy nejprve proběhnout soudní řízení a to běžně trvá několik měsíců, ve složitějších případech i několik let.